Predstavnica MASTER-a na regionalnom sastanku u Beogradu

Izvršna direktorica MASTER-a, Andrea Popović, je 11- 12. maja učestvovala na Regionalnom sastanaku  najboljih praksi upravljanja organizacijama civilnog društva u Beogradu, u organizaciji Tehničke pomoći EU organizacijama civilnog društva, TACSO na Zapadnom Balkanu i Turskoj.

Tokom dvodnevnog sastanka bilo je rijeći o trendovima upravljanja u EU i Zapadnom Balkanu, kao i o aktuelnim izazovima u Regionu, kada je riječ o organizacijama civilnog društva. Takođe, diskutovalo se o princima upravljanja unutar OCD, odnosa između izvršnih i drugih upravnih organa organizacije, spriječavanja konflikta interesa, kao i o organizacionim procedurama za dobro upravljanje.

Ovaj sastanak je imao za cilj da predstavnici zemalja razmjene iskustva i znanja u ključnim oblastima izgradnje kapaciteta organizacija civilnog društva- od organizacije upravljanja, rodnih politika, kreiranja internih dokumenata i ispunjavanja međunarodnih standarda.

Ovakvi događaji su prava prilika da se predstavnici zemalja Zapadnog Balkana umreže, kako bi ojačali poziciju civilnog društva u svojim državama, a nama je veliko zadovoljstvo što je MASTER prepoznat kao oranizacija u Regionu koja može tome da doprinese.

X