Poziv za učešće na Akademiji multikulturalizma

Da li  su ljudi u vašem okruženju tolerantni u odnosu na pripadnike nacionalnih manjina i drugih nacionalnih zajednica? Da li smatrate da su pripadnici manjinskih naroda dovoljno uključeni u politički život Crne Gore? I da li je Crnoj Gori potrebno više predstavnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u procecu donošenja odluka?

Ukoliko želite da čujete nešto više o ovim temama i da razgovaramo o njima zajedno, prijavite se za “Akademiju multikultiralizma” koju sprovodi Mreža za evropske politike – MASTER u sklopu projekta “Multikulturalni sklad za budućnost” na sljedećem linku: https://forms.gle/dB75bFoFsC8zoe7i6

Akademija će se održavati jednom sedmično u popodnevnim časovima, tokom maja i juna 2023. godine, u Omladinskom centru Podgorica (Trg Nikole Kovačevića br.13 ).

Na Akademiji će biti riječi o afirmativnoj akciji, interkulturalizmu, običajima i kulturi manjinskih naroda, predrasudama  u društvu, kao i antidiskriminaciji i društvenoj koheziji. 

Najaktivniji učesnici će dobiti i sertifikat o uspješno završenoj Akademiji. 

Govorićemo i o državnim politikama koje imaju za cilj održavanje skladnih odnosa između različizih etničkih grupa, kao i priznavanju i prihvatanju različitosti uopšte. Biće govora i o pravima manjina – prije svega da su prava manjina ustavni princip u pravnom sistemu Crne Gore i na koji način ih manjinski narodi mogu ostvariti.

Istorija se uči kroz priču, pjesmu, životne navike, oblačenje, ishranu, arhitekturu. Istorija se zavoli u onom trenutku kada uspostavivši vezu sa prošlošću cijenite sadašnjost. Preko Duklje, Zete, Ilirskih i Rimskih pečata, dolaska Slovena, Otomanske vladavine, Balkanskih i svjetskih ratova, pa sve do Jugoslavije i Crne Gore, imaćete priliku da čujete koji je to najburniji period iz crnogorske istorije. Upoznati  istoriju neke zemlje znači  upoznati ljude. S druge strane upoznavajući ljude spoznaćete njihovu istoriju. 

Crna Gora je  multietnička, multikulturalna sredina i svoje najveće bogatstvo smatra različitosti. Potrebno je razviti dijalog i govoriti o ovim temama. Vrijednosti drugih kultura ne smije se ocjenjivati prema mjerilima sopstvene kulture. Otkrivanje dubokih razlika u vjerovanjima, logičnom mišljenju i društvenim običajima ne smije i ne treba da dovodi do međusobnih nesporazuma i sukoba već do stvaranja niza zajedničkih vrijednosti i gledišta te tolerancije prema različitostima. Crnogorsko društvo se smatra multikulturalnom sredinom, ali da li je to zaista tako? Konfrontacija sa diskriminacijom prema vjeri, nacionalnosti, boji kože je sve češća.

Da li imamo predrasude prema manjiskim narodima i po kojim  osnovama su oni najviše diskriminisani. Govorićrmo da li postoji suzdržanost prema pripadnicima druge etničke grupe ili vjeroispovjesti, i da li se poštuju prava manjinskih naroda na izražavanje, razvijanje i javno ispoljavanje nacionalne, etničke, kulturne i vjerske posebnosti, prava na izbor, upotrebu i javno isticanje nacionalnih simbola i obilježavanje nacionalnih praznika.

Ako želite o svemu ovome da naučite više kroz dijalog i druženje, prijavite se da zajednički stvorimo multikulturalni sklad za budućnost.

Dobrodošli! 

MASTER tim 

Projekat MASTER-a “Multikulturalni sklad za budućnost” se sprovodi uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, putem Konkursa “Lice i naličje etničke distance” za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštite i promovisanje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2022. godini.

X