Prava na radu- neophodno dodatno informisati mlade

Mreža za evropske politike- Master i Njihov osmijeh vrijedi više u prostorijama Omladinski servisi Crne Gore u Podgorici, su organizovali i uspješno održali još jednu radionicu u sklopu Obuke o sticanju znanja i mekih vještina.

Ovoga puta obrađivali smo važnu temu, a tiče se prava na radu.

Uvažena predavačica, mr Andrea Popovic , upoznala je zainteresovane polaznike sa pravima prilikom i nakon zasnivanja radnog odnosa, sa vrstama ugovora o radnom angažmanu, odredbama ugovora na koje je potrebno posebno obratiti pažnju, obavezama poslodavaca prilikom zasnivanja radnog odnosa…

U toku radionice

Bitno je istaći da su na početku radnog vijeka mladi uglavnom zadovoljni činjenicom da su pronašli prvi radni angažman i da ne obraćaju puno pažnju na ugovor koji su potpisali sa poslodavcem.

U tom kontekstu prioritet se daje visini primanja i datumima upate zarade, i na tome se oprez uglavnom završava.

Međutim, mlade je neophodno informisati o svim činjanicama, pravima, obavezama i mogućnostima koje nudi sklopljeni ugovor o radnom angažmanu.

Imajući u vidu navedeno, u sklopu radionice smo obrađivali i relevantne zakone i propise u crnogorskom zakonodavstvu koji uređuju oblast rada, i predočili mladima primjere ugovora, kako bismo im približili njihova prava i mogućnosti u skladu sa istima.

MASTER smatra da je neophodno organizovati što više edukativnih aktivnosti koje se tiču upoznavanja sa pravima prilikom zasnivanja radnog odnosa, kako bi mladi bili pripremljeni za svoje prvo radno iskustvo, uz razumjenjanje prava i obaveza kako njih, tako i poslodavaca sa kojim su zaključili ugovor o radnom angažmanu.

Projekat MASTER-a „Mentorskom podrškom do ekonomske sigurnosti mladih“, koji se realizuje u okviru projekta “WB&T for #EmploYouth”implementiraju:

Nvo Prima

Fondacija Ana i Vlade Divac

🇲🇰 Youth Alliance

🇹🇷 Toplum Gönüllüleri Vakfı

🇦🇱 Partners Albania for Change and Development

🇪🇺Projekat EmploYouth finansira Eu Delegacija u Crnoj Gori, a kofinansira Ministarstvo javne uprave u Crnoj Gori.

#mladicg#youthparticipation

#ybhwbt#YouthParticipationIndex#YOUTHHUB

X