Početak Obuke “Učenje i dijalog za zapošljivost”

U petak, 16. decembra je održana prva od deset radionica „Učenje i dijalog za zapošljivost“ u Omladinskom centru u Podgorici, koje sprovodi Mreža za evropske politike- Master u partnerstvu sa NVU Nacionalni osmijeh, u sklopu projekta „Evropska praksa za snažnu lokalnu zajednicu“.

Cilj projekta je stvaranje podsticajnog okruženja za mlade iz Glavnog grada Podgorica i Opštine Zeta, uz akcenat na kreiranje inovativnih rješenja za zapošljavanje mladih u skladu sa pozitivnom praksom EU.

Prva od deset radionica je bila namjenjena upoznavanju sa ciljevima projekta, kao i međusobnom upoznavanju učesnika/ca.

U toku Obuke

Predavači na radionicama mr Andrea Popovic i Uroš Bulatović su detaljnije upoznali učesnike o mogućnostima koje im pružaju interaktivne radionice, podijeljene po specifičnim oblastima.

Mladi će imati priliku da unaprijede svoja znanja i vještine usmjerene na upravljanje projektnim ciklusom, preduzetničke vještine, generisanje ideja, sprovođenje sopstvenih inicijativa..

Mentorska podrška će mladima biti pružena kroz svakodnevnu komunikaciju i konsultacije, savjetovanje, motivisanje, umrežavanje sa institucijama, donosiocima odluka i predstavnicima biznis sektora…

U toku radionice

Kako bi učesnici što aktivnije učestvovali, isti će biti podijeljeni u timove, kada će imati priliku da osmisle inicijativu za zapošljavanje u svom gradu, a Komisija će izabrati najbolji tim koji će dobiti novčanu i logističku podršku za sprovođenje ideje.

Najbolja projektna ideja će biti publikovana i predstavljena donosiocima odluka, biće prezentovana u medijima i na društvenim mrežama i promovisana među mladima u Podgorici i Zeti.

Učesnici Obuke „Učenje i dijalog za zapošljivost“ su istakli zadovoljstvo ovakvim vidovima podrške, jer na ovaj način uz sticanje znanja i vještina, mogu da doprinesu i razvoju lokalne zajednice i unapređenju kvaliteta života u svom gradu.

Projekat je podržan kroz program “Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu”, koji realizuje Fond za aktivno gradjanstvo u partnerstvu sa nevladinim organizacijama Udruženje djece sa teškoćama u razvoju “Zračak nade” i @aktivna.zona , uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

#odgovorno_i_solidarno_2022#zaJedno

X