Potpisan ugovor za realizaciju projekta “Ja imam pravo!”

Izvršna direktorica MASTER-a, Andrea Popović, je potpisala ugovor za sprovođenje projekta „Ja imam pravo!“.

MASTER timu predstavlja veliko zadovoljstvo što je upravo naš projekat bio jedan od najbolje rangiranih projekata u sklopu grant šeme „U pravo vrijeme!“, u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture, a u sklopu istoimenog projekta koje realizuju nevladine organizacije Juventas, Help – Hilfe zur Selbsthilfe, Centar za monitoring i istraživanje – CeMi, Kvir Montenegro i Otvoreni centar Bona fide uz podršku Delegacija Evropske Unije kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR).

Na ovom događaju prisutnima su se obratile, izvršna direktorica Juventasa, Ivana Vujović i zamjenica šefa Sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Liselotte Isaksson, koje su kazale da je aktivno i živo civilno društvo ključni element svakog demokratskog sistema, navodeći da ono daje glas građanima i stvara vezu između građana i vlasti.

MASTER-ov projekat „Ja imam pravo!“ ima za cilj da unaprijedi poštovanje i zaštitu ljudskih prava u crnogorskom društvu, sa posebnim akcentom na povećanje svijesti o ljudskim pravima, sa fokusom na mlade na sjeveru Crne Gore.

Realizacija projektnih aktivnosti će omogućiti i unaprijeđenje svijesti o važnosti zaštite ljudskih prava među građanima Crne Gore, kroz jačanje kapaciteta lokalnih zajednica, posebno među mladima.

Uz to, jedan od glavnih ciljeva jeste unapređenje znanja, vještina i kompetenca mladih o politikama EU u klasteru I: Temeljna prava i slobode, kroz obuku i direktno angažovanje, sa fokusom na mlade iz sjevernih opština.

Poseban akcenat smo stavili na sjeverne opštine Crne Gore, a projekat „Ja imam pravo!’’ sprovodiće se konkretno u u 9 gradova Crne Gore – Podgorica, Nikšić, Plav, Petnjica, Šavnik, Mojkovac, Berane, Danilovgrad, Pljevlja.

Konačno, glavna vizija projekta ,,Ja imam pravo!“ je podstaknuti mlade na razumijevanje vrijednosti različitosti i jednakosti, kao i cjelokupnog koncepta zaštite ljudskih prava i aktivno angažovanje u rješavanju istih.

@nvo.juventas

@evropska_kuca

X