Početak projekta “Mi odlučujemo!”- u fokusu rodna ravnopravnost

Obavještavamo vas da je MASTER otpočeo realizaciju projekta “ Mi odlučujemo!”, koji je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava putem Konkursa “Primjena zakona ruši rodne stereotipe”.

Cilj projekta “Mi odlučujemo!” jeste unapređenje percepcije crnogorske javnosti o važnosti rodne ravnopravnosti i učešću žena u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu, kao i sistemskom pristupu iskorijenjavanja rodnih stereotipa i predrasuda, te stvaranje uslova za korišćenje empancipatorskih potencijala žena u skladu sa evropskom praksom.

Ostvarivanje ženskih prava i rodne ravnopravnosti u našoj zemlji zahtjeva sveobuhvatno promišljanje i razumijevanje relevantnih društvenih i političkih aktera, koji utiču ne samo na zakone i politike, već i na ekonomiju, društvena kretanja, porodične prilike i svakodnevni život svih građanki i građana Crne Gore.

Pored navedenog, u procesu EU integracija, Crna Gora se obavezala na efikasnije zalaganje za prava žena i to ne samo usklađivanjem zakona s pravnom tekovinom EU, već i uvođenjem novih institucionalnih mjera, kao i boljom koordinacijom djelovanja institucija, kako bi se osiguralo ostvarenje rodne ravnopravnosti, koja čini osnovnu vrijednost Evropske unije.

S tim u vezi, kroz implementaciju projekta “Mi odlučujemo!”, žene će biti osnažene kroz sveobuhvatnu analizu stanja u ovoj oblasti usklađenu sa evropskom praksom, realizacijom Akademije rodne ravnopravosti, kreiranjem video podkasta, preporukama i Forumom “Mi odlučujemo!”, kao i kroz medijsku kampanju koja će se realizovati tokom čitavog trajanja projekta.

Vjerujemo da će MASTER kroz realizaciju projekta doprinijeti boljoj precepciji javnosti o važnosti uloge žena u kreiranju politika i donošenju odluka, kao i sprovođenju inicijativa javnog zastupanja u cilju poboljšanja rodne ravnopravnosti, uz analizu zakona u skladu sa evropskom praksom koji treba da utiču na položaj žena u političkoj, društvenoj i ekonomskoj sferi.

Konačno, pozivamo sve žene u Crnoj Gori, da redovno prate objave MASTER-a na društvenim mrežama i da se priključe realizaciji aktivnosti, kako bismo zajednički poboljšali naš položaj, jer- MI ODLUČUJEMO!

X