Otpočeo projekat “Aktivizmom mladih ka EU”

Mreža za evropske politike- MASTER sa zadovoljstvom obaviještava javnost da je otpočela implementaciju projekta ,,Aktivizmom mladih ka EU“, podržanog od strane Glavnog grada Podgorica, u okviru Javnog konkursa za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2023. godinu.

Proces tranzicije i proces evropskih integracija pored ostalih kategorija društva, značajno utiču i na mlade. U većini država Evropske unije aktivna participacija mladih u procesima donošenja odluka je od velikog značaja, s ciljem izgradnje otvorenijeg društva.

Jednogodišnji projekat ,,Aktivizmom mladih ka EU“ planiran je na način da sve projektne aktivnosti i njihovi rezultati doprinesu ostvarivanju glavnog cilja, a to je  jačanje kapaciteta mladih u vezi sticanja znanja, vještina i kompetencija i stvaranje inovativnog riješenja podrške aktivizmu mladih, uz direktno angažovanje mladih u procesima sprovođenja omladinskih politika i projekata.

Glavne  aktivnosti na projektu koje će se sprovesti u direktnom kontaktu sa ciljnom grupom tiču se angažovanja mladih u radu organizacija civilnog društva i Akademija ,,Aktivizmom mladih ka EU“.  Mladi Podgorice će imati priliku da odrade četvoromjesečnu praksu ili volonterstvo u organizaciji civilnog društva koja se bavi omladinskim i evropskim politikama.

Na ovaj način će mladi imati direktan uticaj na kreiranje i sprovođenje projekata i inicijativa, dok ćemo kroz realizaciju tromjesečne Akademije mladima dati doprinos sticanju dodatnih znanja, vještina i kompetencija o omladinskom aktivizmu u procesu evropskih integracija.

Mladi ljudi imaju snagu, energiju i inovativnost potrebne za pokretanje promjena u društvu, a kroz aktivizam mogu izraziti svoje stavove i boriti se za pravednost, jednakost i ostale važne ciljeve u procesu EU integracija.

Između ostalog, u okviru projekta će se realizovati sastanci sa predstavnicima insitucija u ovoj oblasti, uz sveobuhvatno online istraživanje na temu položaja i potreba mladih u Podgorici. Ključni rezultati istraživanja biće sadržani u Publikaciji ,,Aktivizmom mladih ka EU“, a ista će biti predstavljena i i na finalnoj konferenciji sa Glavnim gradom.

Konačno, MASTER će kroz ovaj projekat nastojati da i mladi u Crnoj Gori  budu nosioci promjena i dobiju značajnu ulogu u oblikovanju budućnosti društva i promovisanju evropskih vrijednosti, socijalne pravde, održivosti i jednakosti.

X