Otpočela realizacija projekta “Ja imam pravo!”

MASTER vas sa zadovoljstvom obavještava da smo otpočeli implementaciju projekta ,,Ja imam pravo!’.

Smatramo da su mladi ključna grupacija koju je neophodno edukovati o zaštiti ljudskih prava, a s tim u vezi, glavni cilj projekta ,,Ja imam pravo!” jeste unapređenje poštovanja i zaštite ljudskih prava u crnogorskom društvu, sa posebnim akcentom na mlade na sjeveru Crne Gore.

Planirane aktivnosti projekta uključuju izradu analize i Vodiča za mlade u oblasti poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori, sprovođenje obuke za administratore omladinskih servisa u oblasti ljudskih prava, kao i radionica na temu ljudskih prava u Omladinskim centrima u devet crnogorskih opština.

Takođe, u cilju doprinošenja širenju svijesti o važnosti poštovanja ljudskih prava, projektom je planirana multimedijalna kampanja, koja će se ogledati u snimanju kratkih video snimaka, a mladi polaznici radionica će imati zadatak da kreiraju zapise na temu problema sa kojima se susreću u svojoj zajednici i gradu.

Snimljeni video materijali će biti dostavljeni lokalnim vlastima i na taj mladi će imati priliku da u svojoj opštini iniciraju promjene i pokrenu rješavanje određenog problema u zajednici.

Konačno, projekat ćemo zaključiti svečanim potpisivanjem Deklaracije ,,Ja imam pravo!’, a po uzoru na Deklaraciju o djecijim pravima UN-a, želimo i da mladi u Crnoj Gori imaju svoju deklaraciju gdje zahtjevaju od institucija da štite njihova prava.

Projekat predstavlja značajan korak u ostvarivanju naše vizije za pravednije i inkluzivnije društvo, a tokom narednih mjeseci MASTER tim će nastojati da donese pozitivne promjene u društvu i osnaži mlade da budu nosioci promjena, jer MI IMAMO PRAVO.

Ovaj projekat je podržan u okviru programa “U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”, a koji realizuju nevladine organizacije Nvo Juventas , Help Hilfe zur Selbsthilfe Montenegro , Centar za monitoring i istraživanje – CeMI, Queer i Otvoreni centar Bona fide uz podršku Delegacija Evropske unije Evropska unija u Crnoj Gori kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR).

X