Projekat “Aj rabotaj- idemo u EU!”

Mladi preduzetnici za brže članstvo u EU!

MASTER je pokrenuo projekat „Aj rabotaj – Idemo u EU!“, koji ima za cilj da zainteresuje mlade za preduzetništvo, da ih informiše o mogućnostima za proizvodnju i finansiranje, te da ih podstakne na razvijanje sopstvenih poslovnih ideja, a sve u skladu sa evropskom praksom.

Visok nivo nezaposlenosti mladih smatra se posljedicom teškog ekonomskog konteksta regiona i zastarjelih obrazovnih sistema koji ne ispunjavaju potrebe tržišta rada, te razvoj omladinskog preduzetništva u Crnoj Gori predstavlja jedan od načina koji mogu doprinijeti rešavanju ovog problema i našem bržem putu ka EU.

Kroz realizaciju projektnih aktivnosti želimo da neformalnom edukacijom, umrežavanjem i mentorstvom osnažimo mlade u Podgorici za pokretanje biznisa i preduzetnički aktivizam.

Projektne aktivnosti će se realizovati tokom narednih 10 mjeseci i one obuhvataju izradu Vodiča o mogućnostima za pokretanje sopstvenog biznisa u skladu sa evropskom praksom, Retreat kamp za umrežavanje potencijalnih i mladih preduzetnika, održavanje radionica za sticanje vještina i znanja, mentorstvo, kao i kreiranje motivacionih klipova koji će između ostalog doprinijeti promociji mladih preduzetnika. Projekat je podržan u okviru ReLOaD2 Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans programa, koji finansira Evropska unija, Evropska unija u Crnoj Gori, a sprovodi UNDP United Nations Development Programme – UNDP u partnerstvu sa 14 lokalnih samouprava u Crnoj Gori, udruženih u pet klastera. Glavni grad Podgorica

Osim navedenih aktivnosti, mladi će putem našeg portala i društvenih mreža redovno dobijati sve neophodne informacije i savjete o pokretanju biznisa sa primjerima dobre prakse iz EU i Crne Gore, stoga pozivamo sve mlade da nas zaprate na društvenim mrežama.

Smatramo ključnim da podstaknemo mlade u Podgorici da razviju osobine i načine razmišljanja za preuzimanje inicijative i odgovornosti, a kroz primjere dobre prakse na EU nivou stvorimo pozitivan stav prema mladim preduzetnicima koji su pokrenuli uspješne biznise.

Mladi, pratite nas, aj rabotaj- idemo u EU! 🇪🇺

X