Otpočela Akademija multikulturalizma

MASTER tim je juče uspješno otpočeo Akademiju multikulturalizma u Omladinski servisi Crne Gore

Veliki broj građana i građanki se prijavio za učešće na istoj, što nam predstavlja veliko zadovoljstvo, jer je početak iste protekao u veoma dinamičnoj atmosferi.

U uvodnom dijelu Akademije, učesnike su upoznale sa projektom i aktivnostima- koordinatorka projekta mr Andrea Popović i saradnica dr Maja Šundić.

One su istakle da ostvarivanje manjinskih prava u našoj zemlji zahtijeva sveobuhvatno promišljanje i razumijevanje relevantnih društvenih i političkih aktera, koji utiču ne samo na zakone i politike, već i na ekonomiju, društvena kretanja i svakodnevni život svih građanki i građana Crne Gore, i zbog toga je vrlo važno voditi dijalog o ovim temama.

Akademija će trajati dva mjeseca, kada ćemo proći kroz mnogobrojne teme, koje imaju za cilj promociju duha tolerancije, interkulturalnog dijaloga, međusobnog poštovanja i razumijevanja.

Tokom prve radionice učesnicima i učesnicama su prikazani preliminarni rezultati Istraživanja o položaju manjinskih naroda u Crnoj Gori, koje je MASTER obavio tokom aprila i maja tekuće godine.

Između ostalog, povela se dinamična diskusija među učesnicima, koji su imali priliku da iskažu svoje mišljenje po pitanju položaja manjina u Crnoj Gori, kao i predrasude u društvu sa kojima su se susreli.

Razgovarali smo o tome da li su pripadnici manjinskih naroda dovoljno uključeni u politički život Crne Gore, da li su upoznati sa pojmom afirmativna akcija, da li su nekada osjetili na sebi diskriminatorno ponašanje u odnosu na svoju vjersku i nacionalnu pripadnost…

Zaključak prve radionice jeste da jedino dijalogom možemo unaprijediti svijest o poštovanju ljudskih i manjinskih prava, i na taj način smanjiti etičku distancu u Crnoj Gori.

Projekat MASTER-a “Multikulturalni sklad za budućnost” se sprovodi uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, putem Konkursa “Lice i naličje etničke distance”.

X