Od ideje do uspješnog biznisa

I ovog četvrtka, u partnerstvu sa NVU NOM nastavili smo sa uspješnom realizacijom projekta ,,Evropska praksa za snažnu lokalnu zajednicu“.

U Omladinskom centru u Podgorici sproveli smo još jednu radionicu u sklopu obuke ,,Učenje i dijalog za zapošljivost“, direktor Unije mladih preduzetnika je u dinamičnoj i radnoj atmosferi održao predavanje na temu Generisanje ideja.

Bulatović je objasnio kako suštinski razumijeti proces i stvari koje su potrebne kako bi se generisale dobre ideje, kako među njima u začetku odabrati onu sa najviše potencijala, kako procijeniti onu najbolju i krenuti sa realizacijom.

U toku radionice

Učesnici su u grupama tokom dva sata interaktivnog rada, inspirisali na pronalazak i razvijanje ideje, upoznali se sa metodologijom razumijevanja konteksta i okoline u kojoj žele da razvijaju svoju ideju i sa tehnikama krativnog razmišljanja i grupnog rada.

Ovo je, takođe, bila odlična vježba i primjer kako dobra samoorganizacija grupe povećava efikasnost njenih aktivnosti.

Smatramo da ovakav vid brainstorming-a podstiče kreativnost i poziva sve na učešće, što ga čini odličnim alatom za generisanje širokog spektra ideja. Istovremeno, nadamo se da će polaznici naših obuka unaprijediti svoje vještine kroz ovakve vidove inovativnih radionica, kako bi u perspektivi bili uspješni preduzetnici, menadžeri itd.

U toku radionice

Obuka se realizuje kao aktivnost na projektu ,,Evropska praksa za snažnu lokalnu zajednicu “ , koji je podržan kroz program “Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu”, a koji realizuje Fakt u partnerstvu sa nevladinim organizacijama Udruženje djece sa teškoćama u razvoju “Zračak nade” i Aktivna zona , uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

X