Analiza socio-ekonomskog položaja mladih

MASTER tim sa zadovoljstvom predstavlja “Analizu socio-ekonomskog položaja mladih iz osjetljivih grupa”, koja je nastala u okviru projekta “Mentorskom podrškom do ekonomske sigurnosti mladih”.

U Analizi možete naći evropsku praksu kada je riječ o ovoj oblasti, i to načela EU za ekonomsku sigurnost mladih, socijalnu politiku i politiku zapošljavanja Evropske unije, mjere pomoći EU nezaposlenim mladima sa akcentom na NEET kategoriju i na koji način je uticao COVID-19 na zaposlenje mladih u EU.

Drugi dio Analize se tiče pozicije mladih u Crnoj Gori, sa akcentom na temu nezaposlenosti mladih, mogućnostima za mlade iz osjetljivih grupa, kao i predstavljanju programa podrške zapošljavanju mladih u Crnoj Gori.

Treći dio “Analize socio-ekonomskog položaja mladih” se odnosi na pregled podataka iz istraživanja  koje je MASTER tim odradio u 2022. godini, na uzorku od oko 400 ispitanika, uz preporuke mladih za ekonomsko osnaživanje.

Vjerujemo da će ova Analiza omogućiti bolje upoznavanje sa politikama EU u ovoj oblasti, i da će relevantne institucije u Crnoj Gori prepoznati značaj podataka i preporuka proisteklih iz iste, kako bi se unaprijedio ekonomski položaj mladih u našoj državi.

Projekat MASTER-a „Mentorskom podrškom do ekonomske sigurnosti mladih“, koji se realizuje u okviru projekta “WB&T for #EmploYouth”implementiraju:

🇲🇪NVO PRIMA Nvo Prima

🇷🇸 Fondacija Ana i Vlade Divac Fondacija Ana i Vlade Divac

🇲🇰 Youth Alliance @youth_alliance_krusevo

🇹🇷 Toplum Gönüllüleri Vakfı – TOG @togvakfi

🇦🇱 Partners Albania for Change and Development @partnersalbania

🇪🇺Projekat EmploYouth finansira Evropska unija @evropska_kuca, a kofinansira Ministarstvo javne uprave u Crnoj Gori.

#mladicg#youthparticipation

#ybhwbt#YouthParticipationIndex#YOUTHHUB

X