Marketing kao najvažnija karika u biznisu

Još jedna u nizu uspješno organizovanih radionica u sklopu obuke ,,Učenje i dijalog za zapošljivost je održana u Omladinskom centru u Podgorici.

Ovoga puta Uroš Bulatović, predsjednik Unije mladih preduzetnika, održao je predavanje na temu Marketinga i uspješnih marketinških strategija.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa osnovama marketinga, da analiziraju svog idealnog kupca, kanale komunikacije i najbolji način promocije svojih proizvoda i usluga.

Uroš Bulatović

Takođe, upoznali su se sa širokim spektrom aktivnosti digitalnog marketinga, kao i sa primjerima dobre prakse vodećih svjetskih brendova i šta je to što ih izdvaja od konkurencije i čini najboljim u svojoj sferi poslovanja.

Na kraju, učesnici su kroz vježbu imali priliku da kreiraju svoju marketing strategiju i unaprijede način na koji komuniciraju sa svojim potencijalnim kupcima.

Bez uspješnog marketinga kao jedne od najbitnijih karika u biznisu, savremeni biznis ili kompanija, vrlo teško mogu da izgrade stabilan i održiv biznis.

U toku radionice

Imajući u vidu navedeno, smatramo da je razvijanje ovakve vještine neophodno za mlade ljude koji žele da pokrenu svoj biznis.

Obuka se realizuje kao aktivnost na projektu ,,Evropska praksa za snažnu lokalnu zajednicu“, koji je podržan kroz program “Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu”, a koji realizuje fAKT u partnerstvu sa nevladinim organizacijama Udruženje djece sa teškoćama u razvoju “Zračak nade” i Aktivna zona, uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

#odgovorno_i_solidarno_2022#zaJEDNO

X