Mladi- vršnjački edukatori u oblasti ljudskih prava

Drugi dan u Kolašinu, u sklopu Obuke za administratore omladinskih servisa i vršnjačke edukatore u oblasti ljudskih prava- protekao je u vrlo dinamičnoj i radnoj atmosferi.

Učesnike je kroz edukativnu radionicu vodila uvažena predavačica Duška Šljivančanin, koja nas je upoznala sa istorijatom i značajem Konvencije o pravima djeteta.

Učesnici su kroz igru Kartice prava na interaktivan način rangirali, grupisali i predstavili koja sva prava djeca i mladi treha da imaju.

Potom je uslijedilo zanimljivo predavanje o tome koja sve prva postoje i kako se zalagati za poštovanje istih, a kroz sadržajnu diskusiju, svi su aktivno učestovali, dijelili svoja iskustva i preporuke.

Drugi dio radnog dana posvetili smo diskriminaciji i objasnili šta je to diskriminacija, šta se, a šta ne kvalifikuje kao diskiminacija i koje mehanizme imamo na raspolaganju kako bi uticali na prevenciju iste.

Uz navedeno, sa učesnicima obuke smo razgovarali o odgovornostima i obavezama koje svaki pojedinac kao činilac društva ima.

Radionicu smo zaključili razgovorom na temu omladinskog aktivizma i učešća mladih u procesu donošenja odluka, a isti je ispratila interaktivna igra i rad u grupi gdje su mladi imali zadatak da osmisle kampanju u svojoj lokalnoj zajednici i riješe problem koji tangira njihovu opštinu.

Konačno, sve navedeno bila je odlična prilika da učesnici razmijene znanja i iskustva u oblasti ljudskih prava, a sve u cilju demokratizacije i stvaranja inkluzivnijeg društva u Crnoj Gori.

Ja imam pravo❗️

@nvo.juventas

@evropska_kuca

+6

X