MASTER uspješno realizovao trodnevnu Obuku- Ja imam pravo!

MASTER uspješno realizovao trodnevnu Obuku – Ja imam pravo!

Trećeg dana Obuke sa mladim aktivistima je radila Maja Šundić, koja je kroz niz predavanja i radionica predstavila koncept rodne ravnopravnosti.

Učesnici/ce Obuke su kroz niz radionica spoznali da se sud o ženama ne donosi prvenstveno na osnovu pola, nego na osnovu sposobnosti koje imaju.

Tokom intenzivne diskusije govorilo se o strerotipima i predrasudama u Crnoj Gori, kao i o mehanizmima kako umanjiti iste.

Obuka je završena targetiranjem glavnih problema u našoj zajednici, koje ćemo pokušati riješiti realizacijom daljih aktivnosti projekta „Ja imam pravo!“.

Na kraju, izvršna direktorica MASTER-, mr Andrea Popović je najavila radionice za mlade koje će se sprovesti širom Crne Gore o ljudskim pravima, a koje će realizovati upravo polaznici Obuke.

Ona je naglasila da je to samo jedna od aktivnosti u sklopu projekta, koja će doprinijeti zalaganju mladih za ostvarivanje njihovih prava, uz sprovođenje lokalnih inicijativa, kreiranje multimedijalnog sadržaja #JaImampravo, upućivanja inicijativa lokalnim samoupravama, kreiranje crnogorske Deklaracije o pravima mladih…

Konačno, učesnici su izrazili veliko zadovoljstvo realizovanom Obukom, i naglasili da mladi uz uključivanje u ovakve aktivnosti i podršku koju dobijaju od strane MASTER-a, zaista mogu doprinjeti razvoju njihovih gradova i zalaganju za ostvarivanje njihovih prava- jer MI IMAMO PRAVO!

Projekat ,,Ja imam pravo“ podržan je u okviru programa “U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”, a koji realizuju nevladine organizacije NVO Juventas @nvo.juventas , Help Hilfe zur Selbsthilfe Montenegro , @helpmontenegro Centar za monitoring i istraživanje – CeMI, @cemi_me Queer @queermne i Otvoreni centar Bona fide uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori @evropska_kuca kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR) i kofinansiranje Ministarstva javne uprave. @min_javneuprave_cg

Pogledaj prijevod

+6

X