“Mi smo promjena!”- u Petnjici

MASTER je u Petnjici uspješno nastavio sa realizacijom radionica ,,Mi smo promjena!”.

Drugu radionicu u nizu, održali smo u Omladinskom klubu u Petnjici @omladinskiservisi_cg, gdje smo sa mladima pričali o ljudskim pravima i diskriminaciji.

Poučene iskustvom i radom u oblasti omladinske politike i ljudskih prava, u vrlo interaktivnoj i dinamičnoj atmosferi, mlade su kroz ove vrlo važne teme vodile uvažene predavačice mr Andrea Popović i Duška Šljivančanin.

Popović je upoznala učesnike sa projektom i sa rezultatima istraživanja na temu tolerancije i poštovanja ljudskih prava u Crnoj Gori iz ugla mladih, koje je odrađeno u okviru projekta “Mi smo promjena!”, dok je Šljivančanin mladima predočila koja su to ljudska prava, šta je to diskriminacija, i mehanizme prevencije iste.

Uz navedeno, sa mladima smo razgovarali o odgovornostima i obavezama koje svaki pojedinac kao činilac društva ima.

Mladi ljudi u velikoj mjeri nijesu informisani o pravima, a i kad jesu najčešće nisu sigurni kojoj instituciji treba da se obrate, ukoliko smatraju da su diskriminisani po nekoj osnovi.

Zbog svega navedenog, radionica “Mi smo promjena!” u Petnjici je zaista poslužila mladima da kroz kreativni rad, informisanje i edukaciju nauče više o toleranciji, predrasudama, antidiskriminaciji i poštovanju različitosti.

MASTER timu predstavlja veliko zadovoljstvo što smo organizovali ovakav vid neformalne edukacije mladih u Petnjici, imajući u vidu da su mladi Petnjice istakli da se vrlo rijetko održavaju aktivnosti za mlade u njihovom gradu.

Mladi Petnjice su kroz kreativnu vježbu osmisilili pjesmu za kampanju “Mi smo promjena!”, koja govori o neophodnosti uvažavanja svih ljudskih prava i poštovanja razločitosti.

Ovim putem im zahvaljemo na velikom interesovanju, zanimljivim predlozima i vrlo aktivnom radu.

Radionice se održavaju u sklopu projekta ,,Mi smo promjena“, koji je podržan od strane Američke ambasade u Podgorici u sklopu Programa malih grantova Demokratske komisije 2022 (2022 Democracy Commission Small Grants Program).

#USPartnerMNE

#mismopromjena

X