“Mi smo promjena!”- u Kotoru

Radionica „Mi smo promjena’’ uspješno je realizovana u Kotoru.

MASTER tim je, u sklopu istoimenog projekta, u Omladinskom centru u Kotoru održao još jednu radionicu na temu ljudskih prava i diskriminacije.

Savjetnica Ombudsmana, Duška Šljivančanin, upoznala je učesnike sa pojmom diskriminacije i mjerama koje Zaštitnik ljudskih prava i sloboda preduzima u cilju zaštite od takve vrste postupanja.

Šljivančanin je takođe ovom prilikom mladima predstavila načine obraćanja ovoj instituciji ukoliko smatraju da je došlo do povrede njihovih prava i sloboda.

Ispred MASTER tima, Andrea Popovic, je predstavila istraživanje o poštovanju različitosti i tolerancije u Crnoj Gori, nakon čega smo diskutovali o problemima diskriminacije po nacionalnoj pripadnosti i vjeri, i imali smo priliku da od učesnika čujemo njihove lične primjere diskriminacije po ovom osnovu.

Zaključak jeste da je neophodno realizovati više obuka o poštovanju ljudskih prava i različitosti, i učešćem na istima edukovati i informisati mlade na ovu temu sa ciljem stvaranja tolerantnijeg društva.

Sledeća radionica će se održati naredne sedmice u Omladinskom klubu u Nikšiću, a link za prijavu možete naći u opisu naše stranice.

Radionice se održavaju u sklopu projekta „Mi smo promjena!“, koji je podržan od strane Američke ambasade u Podgorici u sklopu Programa malih grantova Demokratske komisije 2022 (2022 Democracy Commission Small Grant Program).

#USPartnerMNE

#mismopromjena

X