MASTER uspješno imlementirao projekat “Multikulturalni sklad za budućnost!”

Predstavlja nam veliko zadovoljstvo što smo kroz sprovođenje ovog projekta promovisali duh tolerancije, interkulturalnog dijaloga i međusobnog poštovanja i razumijevanja, uz međukulturalnu saradnju i smanjenje etničke distance.

Takođe, jedan od ciljeva ovog projekta je bio uspostavljenje efikasnog sistema monitoringa ostvarivanja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori.

Projektom “Multikulturalni sklad za budućnost”, koji je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava smo u godinu dana uspjeli da:

Izradimo prepoznatljivu kampanju za projekat “Multikulturalni sklad za budućnost”

Sprovedemo nacionalno istraživanje na temu učešća manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u procesima donošenja odluka

Izradimo izvještaj o primjeni međunarodnih i nacionalnih propisa u ovoj oblasti u skladu sa evropskom praksom

Realizujemo tromjesečnu Akademiju multikulturalizma sa preko 30 učesnika/ca

Definišemo preporuke za relevantne insitucije o osnaživanju učešća manjina u javnom životu

Izradimo i distribuiramo Publikaciju “Multikulturalni sklad za budućnost”

Održimo info dane

Kontinuirano sprovodimo medijsku Kampanju “Multikulturalni sklad za budućnost”

Zahvaljujemo svim građanima i građankama na aktivnom učešću u projektu, a zahvaljujemo se i institucijama i organizacijama, koje su prepoznale naš radu u oblasti promocije međukulturalne saradnje i smanjenju etničke distance.

U ovoj godini nas očekuju mnogobrojne aktivnosti u cilju promocije prava manjina, pratite nas, a MASTER tim će i dalje da promoviše demokratske i evropske vrijednosti u Crnoj Gori.

X