MASTER u Nikšiću- “Ja imam pravo!”

MASTER tim- ‘’Ja imam pravo!’’ u Nikšiću❗️

📍U nastavku projekta “Ja imam pravo!”, MASTER tim je sinoć u punom Omladinskom klubu u Nikšiću @omladinskiservisi_cg održao drugu radionicu posvećenu promociji ljudskih prava među mladima u Crnoj Gori.

📍Kroz više od dva sata živahne diskusije, mladi Nikšića su pod mentorstvom Duške Šljivančanin, savjetnice Ombudsmana za prava djeteta, uz podršku mlade aktivistkinje Aleksandre Božović, istraživali koncept ljudskih prava i naglašavali njihovu univerzalnost i važnost poštovanja i zaštite širom svijeta.

📍Sa Uvaženom Aleksandrom Božović, koja je prethodno prošla obuku u oblasti ljudskih prava, mladi su interaktivno identikovai svoja prava i razmatrali strategije za njihovo ostvarivanje.

📍Na kraju radionice, mladi su se fokusirali na prepreke koje im stoje na putu ostvarivanja njihovih prava i zajedno razvijali strategije za njihovo prevazilaženje.

📍Mladi su tokom radionice ukazali na niz problema u svojoj zajednici, ali i na načine rješavanja istih.

📍MASTER tim će nastaviti pružati podršku mladima kako bi postali aktivni građani/ke i doprinijeli pozitivnim društvenim promjenama.

📍Sljedeća radionica će se održati u utorak u Omladinskom klubu u Danilovgradu, a zainteresovani mladi se mogu prijaviti putem našeg sajta i društvenih mreža.

📍Projekat “Ja imam pravo!” podržan je u okviru Konkursa “U pravo vrijeme!” od strane: @nvo.juventas @helpmontenegro@cemi_me@queermne@evropska_kuca@ministarstvojavneuprave

+5

X