Ljudska i manjinska prava u CG- cilj postizanje standarda EU

Tokom vikenda (17-19. decembar 2021.) u Ulcinju održan je seminar „Ljudska prava u Crnoj Gori- između standarda i prakse“ u sklopu XIX generacije Škole političkih studija. Ovaj trodnevni skup je imao za cilj da približi polaznicima značaj ljudskih prava u izgradnji boljeg društva na temeljima vrijednosti i standarda Evropske unije.

Učesnici ove škole- poslanici, političari, istaknuti predstavnici medija, nevladinih i međarodnih organizacija su imali priliku da razgovaraju o ključnim izazovima u sprovođenju politika usmjerenih ka zaštiti ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori. Predstavnica Mreže za evropske politike- MASTER na ovoj Školi je mr Andrea Popović, izvršna direktorica naše organizacije.

Tokom prvog dana učesnici Škole političkih studija su čuli izlaganja gospodina Siniše Bjekovića, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i Evgenije Giakoumopolou, šefice Programske kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori, koji su govorili  na temu trenutnog stanja u Crnoj Gori u ovoj oblasti.

Drugog dana seminara gospođa Nerma Dobardžić, zamjenica Omudsmana je govorila o diskriminaciji, sa posebnim osvrtom na ranjive grupe, a g-đa Valentina Pavličić, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu je polaznicima približila obaveze države u pogledu zaštite od zlostavljanja, nehumanog i degradirajućeg postupanja i kažnjavanja po osnovu zaštite slobode ličnosti. Takođe,  gospodin Zoran Vujačić iz Građanske alijanse se osvrnuo na ljudska prava u Crnoj Gori kroz prizmu međunarodnih izvještaja.

Drugi dan je nastavljen posjetom Solani u Ulcinju, gdje je vođena diskusija sa aktivistima Aleksandrom Dragićevićem i Darkom Saveljićem o bitnosti građanskih inicijativa vezanih za pravo na zaštitu životne sredine. Potom, g-din Slobodan Raščanin iz UNHCR-a je govorio o migrantskoj i izbjegličkoj krizi, a dan je završen predavanjem  g-dina Muhameda Gjokaja, predstavnika Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka, o pravu na slobodu informisanja i pravu na privatnost.

Posljednji dan III seminara Škole političkih studija je bio posvećen radničkim i sindikalnim pravima u Crnoj Gori, a polaznicima je predavanje na ovu temu održao g-din Srđa Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Nadalje, učesnici su razgovarali o manjinskim pravima u Crnoj Gori sa g-dinom Bojanom Božovićem, državnim sekretarom u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava u Vladi Crne Gore. Seminar je zatvoren izlaganjem g-đe Bojane Jokić o pravima LGBTI zajednice, predsjednice Upravnog odbora nevladine organizacije LGBT Forum Progres.

„Dijalog između različitih političkih aktera o zaštiti ljudskih i manjinskih prava u Crnoj Gori je neophodan, a upravo razmjena stavova i mišljenja tokom seminara su omogućili produktivnu i argumenovanu raspravu po pojedinim pitanjima iz ove oblasti. Iako Crna Gora ima u velikoj mjeri uspostavljen zakonodavni i institucionalni okvir u ispunjavanju obaveza utvrđenih međunarodnim instrumentima i regulativom o ljudskim pravima, najveći izazov predstavlja efikasna implementacija“, rekla je Andrea Popović, predstavnica MASTER-a.

Andrea Popović, NVO MASTER

„Između ostalog, potrebno je dodatno poboljšati efikasnost istraga o prekomjernoj upotrebi sile od strane organa reda. Takođe, neophodno je unaprijediti zaštitu prava ranjivih grupa, uključujući Rome i Egipćane, te osobe s invaliditetom, koji se i dalje suočavaju sa više oblika diskriminacije i poteškoćama u ostvarivanju svojih prava u upravnim i sudskim postupcima. Pored navedenih problema, za crnogorsko društvo je porazno što su slučajevi etnički i vjerski motivisanih napada, zločina iz mržnje i govora mržnje u porastu u posljednjem periodu“, istakla je predstavnica Mreže za evropske politike- MASTER.

Na kraju polaznici seminara su zajednički zaključili da su državne institucije dužne da zabrane diskriminaciju i da jemče da svako u okviru njihove pravne nadležnosti ima jednaku i djelotvornu zaštitu od diskriminacije po bilo kojem osnovu, kao što su pol, rasa, boja, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, veza sa nacionalnom manjinom, imovinsko stanje, rođenje ili drugi status.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video

X