KONIK- mjesto spoja multikulturalnog i multietničkog

Naselje KONIK je osnovano sredinom 20. vijeka, na obali rijeke Ribnice, i bilo je poznato pod nazivom Ribnica.

Tokom 1970-ih i 1980-ih, Konik je bio prepoznat kao centar jugoistočne Podgorice. U to doba je izgrađen Dom zdravlja, Kino i Dom kulture, dvije škole, Rimokatolička katedrala…Godine 1974. osnovan je Sportski klub Ribnica u sklopu kojeg djeluju fudbalski, mali fudbal, bokserski, judo, šahovski i stonoteniski klubovi.

Naselje danas ima oko 34.000 stanovnika, a sa susjednim predgrađima poput Starog Aerodroma i Drača čine polovinu stanovništva Podgorice.

Konik kao kulturni, sportski centar i spoj multikulturalnog i multietničkog danas je zbog većeg broja pripadnika romske populacije predmet diskriminacije, a kada su u pitanju mladi koji žive u ovom podgoričkom naselju najveći problem predstavlja nezaposlenost.

Zahvaljujući Upitniku koju sprovodi naša organizacija u sklopu projekta “Evropska praksa za snažnu lokalnu zajednicu” imali smo priliku da vidimo šta mladi Konika poručuju lokalnoj samoupravi:
“Da obezbjedi određena sredstva koja će biti dostupna svim mladim ljudima koji žele da napreduju, pokrenu neki svoj biznis, pa obavezati te ljude da kada stvore neki kapital da vrate taj novac.’’
‘’Opština treba da organizuje veći broj kurseva po pristupačnim cijenama gdje će mladi moći da savladaju neki zanat.”
“Jaču vezu aktivnih studenata sa biznis sektorom i uspostavljanje sklada part-time prakse, sa redovnim ispitnim obavezama.”
“Da više sredstava iz budžeta opredijele za mlade ljude, a koliko je moguće eliminišu partijsko zapošljavanje.”

 Projekat MASTER-a je podržan kroz program “Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu”, koji realizuje Fakt u partnerstvu sa nevladinim organizacijama Udruženje djece sa teškoćama u razvoju “Zračak nade” i @aktivna.zona , uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

X