Jednaka prava za napredovanje žena- ključ pravednog društva

MASTER tim je u sustet 8. martu, Međunarodnom danu žena, u sklopu Akademije ,,Aktivizmom mladih ka EU!“ održao petu radionicu pod nazivom Aktivne žene: rodna ravnopravnost, seksizam i mizoginija.

📍Učesnike/ce je tokom dva sata vrlo inspirativne i sadržajne diskusije vodila uvažena Sofija Kirsanov, @sofijaak koordinatorka za kulturu i neformalno obrazovanje u MOACG. @nvo_moacg

📍Na samom početku, Kirsanov je mlade upoznala sa osnovnim konceptima rodne ravnopravnosti i objasnila značaj 8.marta te širi istorijski kontekst ovog vrlo važnog datuma.

📍Mladi su, takođe, imali priliku da razmotre kako česti problemi i karakteristični stereotipi utiču na svakodnevni život žena, kako na ličnoj tako i na društvenoj razini.

📍Nakon uvodnih izlaganja, otvorena je rasprava među učesnicima/cama, koja je zaista podstakla dinamičnu i konstruktivnu razmjenu mišljenja i iskustava.

📍Kroz vježbu i interakciju smo, takođe, mapirali probleme sa kojima se žene suočavaju, uključujući diskriminaciju i stereotipe o ulozi žena u crnogorskom društvu.

📍Na radionici smo mladima pomogli da dublje razumiju složene probleme sa kojima se suočavaju žene u Crnoj Gori i podstakli ih da budu aktivni u promovisanju rodne ravnopravnosti i suzbijanju bilo kakvog vida seksizma i mizoginije.

📍Konačno, naglašena je potreba za stvaranjem okruženja u kojem se ženama omogućava jednaka prilika za napredovanje i iskazivanjem njihovog punog potencijala, jer bez toga zaista nema pravednog i inkluzivnog društva.

📍MASTER tim ovim putem koristi priliku da svim ženama čestita 8. mart, Međunarodni dan žena!

📍Aktivnost se realizuje u sklopu projekta ,,Aktivizmom mladih ka EU!“, koji je podržan od strane Glavnog grada Podgorica @glavni_grad_podgorica u okviru Javnog konkursa za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2023. godinu.

+4

X