Info dani u sklopu projekta “Evropska praksa za efikasnu javnu upravu”

Mreža za evropske politike MASTER u Podgorici održala je prvu u nizu info dana i edukativnih radionica, koje se realizuju u sklopu projekta ,,Evropska praksa za efikasnu javnu upravu“.

Ovu aktivnost iskoristili smo da građanima Podgorice predstavimo ključna dostignuća našeg projekta, koja su se u najvećem dijelu ogladala u rezultatima i preporukama proisteklim iz istraživanja o zadovoljstvu građana radom i pružanjem usluga javne uprave, kao i u promociji i distribuciji Publikacije ,,Evropska praksa za efikasnu javnu upravu“.

Radionicu je vodio Milutin Vuković, a ovaj događaj je poslužio za informisanje građana o svim novinama koje donosi proces reforme javne uprave, sa posebnim akcentom na promovisanje ciljeva predvidjenim Strategijom reforme javne uprave 2022-2026, koja treba značajno da unaprijedi dobru upravu i olakšaa pristup svim servisima javne uprave.

Istovremeno, prisutnima smo predstavili sveobuhvatni pregled politika koje se tiču javne uprave, primjere dobre prakse zemalja članica EU i načine na koje je ove preporuke potrebno uključiti u sprovođenje politika u Crnoj Gori.

Radionica je protekla u dinamičnoj atmosferi, a građani su prepoznali značaj teme i kroz sadržajnu diskusiju mapirali ključne izazove i probleme koje je potrebno riješiti kako bismo poboljšali efikasnost, transparentnost i odgovornosti javnog sektora i kako bismo ,u konačnom, dobili kvalitetnu, efikasnu i evropsku javnu upravu.

Učesnicima je podijeljena Publikacija, a ujedno na ovaj način smo obilježili i današnji Međunarodni dan javne uprave.

Projekat“Evropska praksa za efikasnu javnu upravu” je podržan od strane Ministarstva javne uprave u sklopu konkursa ,,Zajedno kroz reformu javne uprave” za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti reforme javne uprave za 2022. godinu.

X