Ekonomska aktivnost mladih za brže članstvo u EU

Izvršna direktorica MASTER-a, mr Andrea Popovic gostovala je u jutarnjem programu TV 7 , gdje je predstavila aktivnosti projekta „Aj rabotaj- idemo u EU!“

Popovićeva je istakla da je projekat fokusiran na osnaživanje mladih za bavljenje preduzetništvom u Glavnom gradu Podgorica Glavni grad Podgorica , sa ciljem intenziviranja ekonomske aktivnosti naše države, a sve u skladu sa evropskom praksom.

Pored toga, ona je kazala da će kroz projekat mladi biti informisani i edukovani o preduzetničkim vještinama i pokretanju sopstvenog biznisa.

Između ostalog, predstavnica MASTER-a je naglasila, kako će u skopu projekta mladi imati priliku da se upoznaju sa dobrim praksama, kako u okviru EU, tako i na nacionalnom nivou, kroz obuku, radionice i mentorsku podršku.

Takođe, sa druge strane, primjeri dobre prakse na nivou EU će biti predstavljeni i lokalnoj samoupravi i relevantnim državnim institucijama, kako bismo po uzoru na države članice Evropske unije usvajali i sprovodili programe i inicijative, koje će da omoguće bolji ekonomski položaj mladih u Crnoj Gori.

Konačno, izvršna direktorica MASTER-a je kao narednu aktivnost na projektu najavila trodnevni Kamp za mlade (potencijalne preduzetnike), gdje će mladi moći više da nauče o pokretanju sopstvenog biznisa, poslovanju, finansijskom upravljanju, marketingu i brendingu proizvoda, kao i da se umreže sa ostalim mladim preduzetnicima Podgorice.

Cijelo gostovanje možete pogledati na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=RvlgAEHaTn4

Javni poziv će biti raspisan u narednim danima, a pozivamo sve mlade da prate naše društvene mreže i portal, kako bi se detaljnije informisali i prijavili za učešće.

Aj rabotaj, idemo u EU!🇪🇺

Projekat “Aj rabotaj – idemo u EU!” podržan je u okviru ReLOaD2 programa Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans , koji finansira Evropska unija u Crnoj GoriEvropska kuća, a sprovodi UNDP United Nations Development Programme – UNDP u partnerstvu sa 14 lokalnih samouprava u Crnoj Gori među kojima je i Klaster Središnji region (Podgorica, Cetinje, Danilovgrad i Zeta).

Pogledaj prijevod

X