Publikacija “Multikulturalni sklad za budućnost”

Sa zadovoljstvom vam predstavljamo novu Publikaciju MASTER-a “Multikulturalni sklad za budućnost”, koja je nastala u sklopu istoimenog projekta.

Cilj kreiranja ove publikacije jeste da podspješi svijest građana o važnosti uloge manjina u kreiranju politika i donošenju odluka i da podstakne predstavnike manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica da učesvuju u javnom životu i procesu donošenja odluka.

U Publikaciji možete naći zakonodavni i strateški nivo zaštite prava nacionalnih manjina u Crnoj Gori, kao i probleme i izazove sa kojima se susreću predstavnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Između ostalog, možete naći praksu Ustavnog suda Crne Gore, kao i mjere afirmativne akcije na nacionalnom nivou i na nivou Evropske unije, uz zaštitu prava manjina i načine većeg podsticanja učešća manjina u procesu donošenja odluka u EU.

Pored toga, u Publikaciji su prikazani i rezultati istraživanja na temu učešća manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u političkom i javnom životu, sa datim grafikonima i obrazloženjima, koje je sproveo MASTER tokom 2023. godine.

Na kraju Publikacije, možete naći i izvještaj sa naše Akademije multikulturalizma, koja je sprovedena tokom juna i jula mjeseca za mlade ljude, sa akcentom na predstavnike i predstavnice manjinskih naroda.

Projekat “Mutikulturalni sklad za budućnost”, se sprovodi uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, putem konkursa “Lice i naličje etničke distance” u 2022. godini.

X