Donja i Gornja Gorica- neophodni edukativni programi za mlade

DONJA i GORNJA GORICA su naselja koja su u velikoj mjeri zanemarena, kada su u pitanju sprovođenje aktivnosti za mlade i organizovanje omladinskih događaja od strane lokalnih vlasti, a koje imaju za cilj unaprijeđenje položaja mladih.

Međutim, Donja Gorica je posljednjih godina postala prepoznatljiva po privatnom Univerzitetu Donja Gorica, gdje se pored klasičnih predavanja, organizuje i veliki broj vannastavnih aktivnosti za studente tog Univerziteta.

Prilikom pregleda Upitnika, koji sprovodi naša organizacija, sugestije mladih iz Donje i Gornje Gorice za unapređenje ekonomskog položaja su bile sljedeće:

“Činjenica je da su studenti uskraćeni mogućnosti ubiranja ekonomskih koristi, i da svoje akademske studije provode samo učeći, nemajući vremena za poslovni anganžman. Smatram da bi bilo poželjno uvesti plaćenu praksu, i eventualne naknade na mjesečnom nivou, srednjoškolcima i studentima.”

“Organizovanje više edukativnih programa za podsticaj mladih za bavljenje preduzetništvom.”

“Iskorijeniti korupciju i stvoriti uslove u kojima ću se osjećati ravnopravno sa drugim akterima na tržištu, ništa više od toga.”

Projekat MASTER-a je podržan kroz program “Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu”, koji realizuje @faktcg u partnerstvu sa nevladinim organizacijama Udruženje djece sa teškoćama u razvoju “Zračak nade” i @aktivna.zona uz finansijsku podršku @evropska_kuca i @min_javneuprave_cg .

#odgovorno_i_solidarno_2022

X