Anketa o zadovoljstvu građana radom javne uprave

Poštovane građanke i građani,

Reforma javne uprave u Crnoj Gori je cikličan proces koji zahtijeva stalno poboljšanje u svim oblastima. Upravljanje procesom reforme javne uprave podrazumijeva efikasnu koordinaciju u njenoj implemetaciji, kao i efikasan način izvještavanja o rezultatima postignutim u implementacionom periodu. Imajući u vidu navedeno, vrlo bitno je istražiti vaše potrebe i koje je vaše viđenje javne uprave i njene efikasnosti.

Stoga, na linku: https://forms.gle/fjWmYTaPxkBpTr59A možete pristupiti anketi, i iskazati svoje zadovoljstvo pruženim uslugama i radom javne uprave u Crnoj Gori.

Anketa je podjeljena u dva segmenta – prvi dio se odnosi na pitanja koja se tiču mišljenja ispitanika o izazovima u radu i funkcionisanju javne uprave,  transparetnosti i otvorenosti rada javne uprave… Drugi dio upitnika tiče se tiče prikupljanja informacija od građana u kom  segmentu bi rad javne uprave trebalo mijenjati kako bismo se približili efikasnim sistemima funkcionisanja rada javne uprave koji se primjenjuju u zemljama člancama Evropske unije.

Konačno, najljubaznije Vas molimo da popunite ovu anketu, kako bismo mogli da čujemo Vaše mišljenje i stavove po ovom važnom pitanju , te kako bismo prepoznali glavne nedostatke javne uprave i uvidjeli koje su Vaše potrebe.

Unaprijed hvala na izdvojenom vremenu,

MASTER tim

Projekat “Evropska praksa za efikasnu javnu upravu”,  Mreže za evropske politike- MASTER je podržan od strane Ministarstva javne uprave u sklopu konkursa ,,Zajedno kroz reformu javne uprave” za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti reforme javne uprave za 2022. godinu.

X