EU podrška za snažnu lokalnu zajednicu

Predstavnici MASTER-a- izvršna direktorica Andrea Popović, projektna koordinatorka Saša Đuretić, projektni asisistent Milutin Vuković i predstavnica “Nacionalnog osmijeha Crne Gore”, Milica Knežević, imali su zadovoljstvo da se sastanu sa program menadžerkom za međunarodnu pomoć/ socijalnu politiku i civilno društvo u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori Anom Marigueasa, izvršnom direktoricom fAKT-a Anicom- Majom Boljević, programskom menadžerkom fAKT-a Nađom Dragović i izvršnim direktorom Aktivne Zone Milošem Markovićem.  

Cilj sastanka je bilo predstavljanje misije MASTER-a i ciljeva projekta “Evropska praksa za snažnu lokalnu zajednicu”, i naših budućih aktivnosti.

Učesnici sastanka su razgovarali o načinima stvaranja podsticajnog okruženja za zapošljavanje mladih u Podgorici i Zeti, u skladu sa pozitivnim primjerima prakse iz Evropske unije.

Vrlo je bitno dobiti adekvatne podatke o potrebama mladih, a kroz naš Upitnik mladi su predstavili svoje želje, potrebe, kao i dali sugestije lokalnoj samoupravi, a sve u cilju zajedničnog kreiranja inovativnih rješenja podrške zapošljavanju mladih po uzoru na gradove u EU.

Jedan od zaključaka sastanka jeste potreba za unapređenjem dijaloga sa mladima, kako lokalne samouprave, tako i državnih institucija, a vodeći se primjerima dobre evropske prakse.

Učesnici sastanka su izrazili želju i spremnost da blisko sarađuju i u narednim projektima i aktivnostima koji imaju za cilj stvaranje povoljnijeg ambijenta za život i rad mladih ljudi, kroz usvajanje evropskih vrijednosti i podsticanje aktivnog učešća.

Projekat MASTER-a je podržan kroz program “Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu”, koji realizuje fAKT u partnerstvu sa nevladinim organizacijama Udruženje djece sa teškoćama u razvoju “Zračak nade” i Aktivna zona , uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

X