Anketa “Multikulturalni sklad za budućnost”- uloga manjina u crnogorskom društvu

Dragi građani i građanke, 

Potreba nacionalnih manjina da djelotvorno učestvuju u javnom životu, prepoznata je u različitim međunarodnim dokumentima, dok su države dužne da djelotvornim pravnim sredstvima prepoznaju i zabrane sve oblike diskriminatorskog ponašanja i postupanja i jemče svima jednaka prava i zaštitu zagarantovanih prava.

Ostvarivanje manjinskih prava u našoj zemlji zahtijeva sveobuhvatno promišljanje i razumijevanje relevantnih društvenih i političkih aktera, koji utiču ne samo na zakone i politike, već i na ekonomiju, društvena kretanja i svakodnevni život svih građanki i građana Crne Gore.

Stoga, MASTER tim u sklopu projekta “Multikulturalni sklad za budućnost”, sprovodi istraživanje, a pred vama se nalazi anketa,  koja ima za cilj da prikupi mišljenja i stavove građana i građanki, kako vide ulogu manjina u crnogorskom društvu. 

Anketi možete pristupiti na sljedećem linku: https://forms.gle/wPAG9teNrcy1P6eN6

Između ostalog, popunjavanjem ove ankete, imaćete priliku da se izjasnite da li je u Crnoj Gori potrebno više predstavnika manjskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u procesima donošenja odluka…

Najljubaznije vas molimo da popunite anketu, za koju vam je potrebno par minuta.

Unaprijed vam zahvaljujemo na izdvojenom vremenu.

MASTER tim

Projekat MASTER-a “Multikulturalni sklad za budućnost” je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava putem Konkursa “Lice i naličje etničke distance” za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštite i promovisanje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2022. godini. 

X