“Analizirajmo”- analiza javnih politika u 2022. (oblast saobraćaja i edukacije mladih)

MASTER aktivno realizuje projekat ,,Analizirajmo“, koji, u skladu sa nazivom, ima za cilj, analiziranje javnih politika u Crnoj Gori u oblastima od javnog interesa u 2022. godini.

Detaljnije, projekat ima za cilj da građanima Crne Gore predstavi ključne izazove u procesu evropskih integracija, što će se ogledati kroz praćenje, izradu analiza i davanje preporuka za usklađivanje domaćih propisa sa standardima i propisima Evropske unije, uz zalaganje za kvalitetnu izradu i sprovođenje javnih politika.

Oslanjajući se na pretnodno uspješno realizovan projekat ,,Razgovarajmo o…“, koji se takođe ticao analize javnih politika u 2021.godini, i ovaj projekat će se baviti raznim temama u oblastima saobraćaja, bezbjednosti u saobraćaju, zaštite životne sredine, bezbjednosti, omladinske politike…

Imajući u vidu navedeno, u narednom periodu na našoj internet stranici i društvenim mrežama ćete, kroz serijal blogova, moći da čitate stavove, analize, mišljenja prestavnika i članova naše organizacije i naših saradnika…

Konačno, projekat ,,Analizirajmo- analiza javnih politika u 2022.“ ima za cilj da kroz saradnju sa srodnim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu i komunikaciju sa kredibilnim akterima i pojedincima, doprinese informisanju i edukaciji naših građana u oblasti javnih politika.

Stoga, nadamo se da će ovaj projekat dodatno zainteresovati građane u Crnoj Gori, kako bismo zajednički proaktivno radili na približavanju evopskim vrijednostima i standardima.

X