Analiza u oblasti rodne ravnopravnosti “Mi odlučujemo!”

MASTER tim je kreirao Analizu postojećeg stanja i efektivnosti sprovođenja strateškog okvira u oblasti rodne ravnopravnosti u sklopu projekta “Mi odlučujemo!”

Učešće žena u procesu donošenja odluka na lokalnom i nacionalnom nivou predstavlja jedan od najvažnijih aspekata za uspostavljanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori. Ostvarivanje ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti u našoj zemlji zahtijeva sveobuhvatno promišljanje i razumijevanje relevantnih društvenih i političkih aktera, koji utiču ne samo na zakone i politike, već i na ekonomiju, društvena kretanja, porodične prilike i svakodnevni život svih građanki i građana Crne Gore.

Crna Gora ima visok procenat obrazovanih i sposobnih žena koje nisu članice političkih partija, što znači da nisu direktno uključene u procese donosenja odluka. Dosadašnja praksa je pokazala da žene na izbornim listama predstavljaju samo ispunjavanje zakonskih okvira, što ih destimuliše za preduzimanje aktivnijeg učešća u političkom životu. Ova situacija se može promijeniti podizanjem svijesti, edukacijom i ohrabrivanjem žena, ali i svih građana Crne Gore, o značaju i benefitima učešća žena u političkom i javnom životu, a kako bismo se približili razvijenim zemljama članicama Evropske unije i uspješno sproveli borbu protiv diskriminacije  u odnosu na rodnu ravnopravnosti, realizujući na taj način obaveze iz pregovaračkog poglavlja 23 – Pravosuđe i osnovna prava i Poglavlja 19 – Socijalna politika i zapošljavanje.

U poslednje tri godine svjesni smo političkih oscilacija u našoj zemlji što dovodi do zaključka da se nalazimo u periodu političke destabilizacije, te da je neophodno uložiti dodatne napore za ohrabrivanjem žena da se uključe u sve sfere društvenog i političkog života,  sa ciljem postizanja rodne ravnopravnosti kao temeljne vrijednosti crnogorskog društva  i preduslova za njegov dalji razvitak i prosperitet.

Stoga, cilj projekta Mreže za evropske politike- MASTER “Mi odlučujemo!” jeste bolja percepcija javnosti o važnosti rodne ravnopravnosti i učešću žena u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu, sistemski pristup iskorijenjavanja rodnih stereotipa i predrasuda, te stvaranje uslova za korišćenje empancipatorskih potencijala žena.

Takođe, realizacijom projektnih aktivnosti, kao i ovom Analizom želimo da doprinesemo boljoj precepciji javnosti o važnosti važnosti uloge žena u kreiranju politika i donošenju odluka, uz analizu zakona u skladu sa evropskom praksom koji trebaju da utiču na položaj žena u političkoj, društvenoj i ekonomskoj sferi.

Analizu možete preuzeti ovdje

X