Završen projekat “Evropska praksa za efikasnu javnu upravu”

Prošlog četvrtka MASTER tim je uspješno završio projekat „Evropska praksa za efikasnu javnu upravu“ i to organizacijom Okruglog stola na temu ključnih izazova u oblasti reforme javne uprave u Crnoj Gori.

Osim ovog završnog događaja, tokom trajanja 12- mjesečnog projekta- MASTER tim je:

✔️Sproveo istraživanje javnog mnjenja u odnosu na zadovoljstvo građana pruženim uslugama i radom javne uprave

✔️Izradio analizu stanja u odnosu na praksu EU i preporuke

✔️Sproveo seminar o značaju i važnosti reforme javne uprave u procesu evropskih integracija za državne službenike i predstavnike civilnog sektora

✔️Kreirao publikaciju ,,Evropska praksa za efikasnu javnu upravu”

✔️Sproveo info dane i edukativne radionice u sjevernom, centralnom i južnom dijelu Crne Gore

✔️Sprovodio kontinuiranu medijsku kampanju i promovisao modele efikasne javne uprave

MASTER tim zahvaljuje svojim saradnicima, partnerima i svim učesnicima ovog projekta na uspješnoj saradnji i kontribuciji, jer naši rezultati bez njih ne bi bili isti.

Zahvaljujemo Ministarstvu javne uprave, Ministarstvu evropskih poslova, MOACG i 35 mm za učešće na panelu, koji vjerujemo da je tek početak efikasne saradnje predstavnika institucija i nevladinog sektora.

Konačno, MASTER tim smatra da jedino saradnjom možemo doći do uspješnih rezultata, i glavnom cilju: što bržem članstvu Crne Gore u EU. 🇲🇪🇪🇺

Projekat „Evropska praksa za efikasnu javnu upravu“, je podržan od strane Ministarstva javne uprave kroz javni Konkurs „Zajedno kroz reformu javne uprave“ u 2022. godini.

X