Zaštita i promocija ljudskih prava u fokusu MASTER tima

MASTER tim je juče na Trgu nezavisnosti u Podgorici učestvovao na sajmu nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i promocijom ljudskih prava, sa ciljem podizanja svijesti o važnosti ljudskih prava i njihovoj zaštiti.

📍Događaj, koji je okupio 15 nevladinih organizacija, imao je za cilj edukaciju građana o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti, promociju rada organizacija koje se bave ljudskim pravima, umrežavanje i razmjenu iskustava između različitih aktera u oblasti ljudskih prava i podsticanje dijaloga i saradnje između organizacija civilnog društva.

📍Naša organizacija je učestvovala na sajmu sa ciljem promocije naših projekata i inicijativa vezanih za ljudska prava, a na našem štandu posetioci su mogli da se informišu o projektima koje sprovodimo u oblasti obrazovanja o ljudskim pravima, a dijelili smo i edukativni materijal koji smo izradili, uključujući brošure, vodiče i drugi promo materijal.

📍Izvršna direktorica Mreže za evropske politike MASTER, Andrea Popović iskoristila je priliku da na sajmu predstavi projekat “Ja imam pravo“:

„Naš projekat je posvećen informisanju i edukaciji mladih o ljudskim pravima, kako bi se oni aktivno zalagali za ostvarivanje svojih prava u javnosti“, istakla je Popović.

Popović je takođe ukazala da MASTER realizuje brojne projekte u oblasti ljudskih prava.

„Građani koji posjete naš štand mogu vidjeti materijale proistekle iz tih projekata, uključujući vodiče, publikacije i druge zanimljivosti. Nastavićemo da promovišemo ove materijale kroz naše aktivnosti, a svi građani su dobrodošli da posjete naše društvene mreže kako bi bili informisani o našim aktivnostima“, kazala je Popović.

📍Ljudskim pravima i njihovom poštovanju potrebna je svakodnevna posvećenost – ključna je poruka sajma, a MASTER će nastaviti da doprinosi promociji i zaštiti ljudskih prava kroz svoje projekte i ovakve slične i važne aktivnosti, uz saradnju sa svim relevantnim akterima.

@nvo.juventas

@cemi_me

@evropska_kuca

@ministarstvojavneuprave

Pogledaj prijevod

+4

X