Sport ključan za razvoj i zdravlje mladih

Sport, kao integralni dio društva, ne samo da doprinosi fizičkom zdravlju, već i socijalnom razvoju i zajedničkom identitetu.

Evropska sportska povelja iz 1992. promoviše sport kao ključni faktor ljudskog razvoja, naglašavajući inkluzivnost, etiku i održivost. Cilj povelje je omogućiti svakom pojedincu učešće u sportu, posebno mladima, štiteći moral i dostojanstvo sportista. Definiše sport kao fizičku aktivnost sa ciljem poboljšanja fizičke spremnosti i postizanja rezultata na takmičenjima. Javne vlasti sarađuju s nevladinim organizacijama, a volonterski rad u sportu se podstiče. Nema diskriminacije u pristupu sportskim kapacitetima, a posebna pažnja se posvećuje osobama s invaliditetom. Razvoj fizičke spremnosti i sportskih veština kod mladih se podstiče, kao i podrška elitnom sportu. Sport treba biti usklađen s principima održivog razvoja, a podrška informacijama i istraživanjima o sportu se promoviše. Finansiranje sporta treba biti obezbeđeno iz javnih i privatnih izvora. Koordinacija između različitih organa za sport i domaća i međunarodna saradnja su ključni elementi povelje. Ova povelja postavlja osnovu za holistički pristup razvoju sporta u Evropi.

Član 12 Zakona o sportu precizira javni interes u sferi sporta. Ovaj član propisuje da javni interes u sportu obuhvata podsticanje i promociju razvoja sporta, posebno kod djece, studenata i osoba sa invaliditetom. Takođe, ističe se unapređenje zdravstvene zaštite sportista, obezbeđivanje uslova za organizaciju školskih i studentskih sportskih takmičenja, podršku istraživačko-razvojnim, vaspitno-obrazovnim i stručnim aktivnostima u sportu, stručno osposobljavanje u sportu, kao i sprječavanje negativnih pojava u sportskom okruženju.

Ministarstvo sporta i mladih, u skladu sa Zakonom o sportu i Strategijom razvoja sporta u Crnoj Gori za period 2018-2021, identifikovalo je nedovoljnu fizičku aktivnost kod djece, učenika i studenata, kao i nedostatak informisanosti o važnosti redovne fizičke aktivnosti, pravilnog zdravstvenog pregleda sportista i negativnih pojava u sportu. Cilj ministarstva je podržati projekte nevladinih organizacija koji promovišu sport među mladima i poboljšavaju uslove za školska i studentska sportska takmičenja. Projekti trebaju unaprijediti sport među djecom, pružiti edukaciju i obezijbediti sigurne uslove za sportske aktivnosti pod stručnim nadzorom. Takođe, trebaju doprinijeti podizanju svijesti o značaju zdravstvenih pregleda sportista, informisati o negativnim pojavama u sportu i podržati istraživačko-razvojni rad u sportu. Ministarstvo ističe važnost promocije sporta, podsticanja zdravih životnih navika i obezbeđivanja uslova za sportska takmičenja u školama i među studentima.

Završni izvještaj o realizaciji Strategije razvoja sporta Crne Gore 2018-2021 pruža pregled ključnih preporuka koje su sistematizovane prema oblastima strateškog dokumenta. Glavna preporuka, koja istovremeno predstavlja ključni zaključak evaluacije, ukazuje na potrebu definisanja preciznijih indikatora učinka tokom budućeg sprovođenja politike. Ovi indikatori trebaju biti jasno određeni i zasnovani na mjerljivim kvantitativnim ili kvalitativnim podacima, pružajući osnovu za izradu realnog plana razvoja sportskih politika u Crnoj Gori.

Takođe bitan faktor u razvoju sporta jeste aktivnost nevladinih organizacija u stvaranju pozitivnog sportskog okruženja za mlade, podsticanju fizičke aktivnosti i razvoju sportskih vještina, kako bismo angažovali zajednicu u ostvarivanju zajedničkog cilja – unapređenja sportskog života mladih u Crnoj Gori.

Adnan Metanović, saradnik u MASTER-u

Reference:

  1. Evropska sportska povelja iz 1992:https://www.cok.me/images/dokumenta/Ostalo/EVROPSKA-SPORTSKA-POVELJA.pdf

Tekst je nastao u okviru projekta “Osvrt na…- analiza javnih politika u Crnoj Gori u 2023. godini”

X