Rješavanje problema u zajednici putem preduzetničkih vještina

MASTER tim je sinoć uspješno realizovao četvrtu po redu radionicu za mlade preduzetnike Aj rabotaj – idemo u EU! 🇪🇺

Radionica je započeta razgovorom o važnosti ideja u izradi marketing plana, kupcima, odredjivanju ciljne grupe, preciziranju kanala distribucije kao i važnosti povratne informacije korisnika.

Ono na šta je uvaženi predavač Uroš Bulatović posebno stavio akcenat je brend strategija, važnosti promocije i umrežavanju, kao i kako izgleda naš idealan kupac.

Učešće na radionici nastavili smo na praktičnoj vježbi, gdje su mladi morali da targetiraju problem zajednice i ciljnu grupu za svoj biznis.

Razgovarajući uživo, na licu mjesta sa gradjanima i gradjankama vježbali su pregovaranje i važnost dolaženja do potrebnih informacija.

Na samom kraju, predstavili su rezultate vježbe, ali i poteškoće sa kojima su se susreli prilikom razgovora sa sugradjanima/nkama.

Projekat “Aj rabotaj – idemo u EU!” podržan je u okviruReLOaD2 @reload_westernbalkans programa, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa 14 lokalnih samouprava u CrnojGori među kojima je i Klaster Središnji region (Podgorica, Cetinje, Danilovgrad i Zeta).

Sadržaj radionica je isključiva odgovornost Mreže za evropskepolitike- MASTER.

+4

X