Realizovana zajednička konferencija MASTER-a i UMPCG

U ponedeljak, 12. juna je u Podgorici održana zajednička konferencija MASTER-a i Unija mladih preduzetnika Crne Gore , na kojoj su bili predstavljeni rezultati projekata “Evropska praksa za snažnu lokalnu zajednicu” i DRIFT.

Projekti su imali za cilj da doprinesu razvoju preduzetničkog načina razmišljanja kod mladih i da ih motivišu da se aktivno uključe i zajednički doprinesu snažnijoj lokalnoj zajednici.

Izvršna direktorica MASTER-a, Andrea Popovic, predstavila je ciljeve projekta i aktivnosti koje smo realizovali u prethodnih 12 mjeseci, a koji su uključivali sprovođenje Istraživanja, komparaciju evropskih praksi, realizaciju četvoromjesečnih radionica i mentorske podrške, i kreiranje Publikacije „Evropska praksa za snažnu lokalnu zajednicu“.

Jedna od ključnih aktivnosti projekta, kao što je Popovićeva navela, jeste bila finansijska i mentorska podrška timu mladih za sprovođenje inovativne ideje za zapošljavanje mladih.

Na konferencije je i predstavljena online platforma “ Aj na posa’ ”, koja ima za cilj povezati mlade ljude i poslodavce, u cilju veće zapošljivosti mladih.

Na Konferenciji se obratila i predstavnica Fond za aktivno gradjanstvo Nađa Dragović, koja se zahvalila na uspješnoj saradni MASTER-u i Uniji tokom prethodne godine, i naglasila neophodnost podrške mladima. Pored toga, predsjednik Unije, Uroš Bulatović, je naveo da veliki broj mladih ljudi ima kreativne i perspektivne projekte, samo im je neophodno pružiti šansu, kako bi sproveli iste u djelo.

Na konferenciji je učestvovao veliki broj predstavnika lokalne samouprave i državnih institucija, predstavnici omladinskih organizacija i mladih, koji su sarađivali sa MASTER-om i Unijom tokom realizacije ova dva projekta.

Na kraju Konferencije, dodijeljene su nagrade najboljim prototipima ideja mladih, kao i sertifikati najuspješnijim učesnicima.

Projekti su podržani od strane Fonda za aktivno građanstvo (fAKT) u okviru Programa “Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu” u partnerstvu sa nevladinim organizacijama Udruženje djece sa teškoćama u razvoju ‘Zračak nade’ i Aktivna Zona , uz finansijsku podršku Evropske unije Evropska kuća i kofinansiranje Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

X