Projekat “Evropska praksa za bolji položaj manjinskih naroda”

MASTER nastavlja sa promocijom multikulturalizma- novi projekat❗️

📍MASTER tim sprovodi projekat „Evropska praksa za bolji položaj manjinskih naroda“, a koji ima za cilj unaprijeđenje vaninstitucionalih oblika podrške pripadnika manjinskih naroda i drugih manjiskih nacionalnih zajednica, kao i povećanje nivoa znanja o načinima ostvarivanja njihovih prava.

📍Realizacijom projektnih aktivnosti doprinijećemo i ispunjavanju sljedećih ciljeva:

Smanjene stepena diskriminacije građana i građanki manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

• Implementacija antidiskriminatorne kampanja prema manjinskim narodima i drugim manjinskim nacionalnim zajednicama

• Informisanje i edukacija pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica o ostvarivanjima njihovih prava.

📍Između ostalih, jedna od glavnih aktivnosti projekta biće realizacija Kampa za mlade „Most Saznanja: Kamp antidiskriminacije”, u cilju razvijanja svijesti kod mladih o važnosti poštovanja različitosti, toleranacije i nediskiminacije.

📍Da bi jedno društvo bilo funkcionalno- međusobno poštovanje i tolerancija su glavna načela.

📍Stoga, MASTER tim kontinuirano nastavlja promociju multietničkog sklada, jer to je jedno od naših najvećih bogatstava.

📍Pratite aktivnosti našeg projekta, jer direktno možete da doprinesete povezivanju svih građana/ki naše države.

📍Projekat „Evropska praksa za bolji položaj manjinskih naroda“ podržan je od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava @ministarstvo_ljmp_cg putem konkursa „Integracija sa identitetom manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u crnogorsko društvo“ u 2023. godini.

Može biti slika sljedećeg: tekst
X