MASTER dio pregovačkog tima- poglavlja 30 i 31

Izvršna direktorica MASTER-a, mr Andrea Popović, je postala članica pregovaračkog poglavlja 30 – Vanjski odnosi i poglavlja 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika. 🇲🇪🇪🇺

📍Na sjednici Vlade Crne Gore usvojene su Odluke o obrazovanju pregovačkih radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblasti pravne tekovine Evropske unije koje se odnose na pregovaračko poglavlje 30- Vanjski odnosi i poglavlje 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika.

📍Predstavlja nam veliko zadovoljstvo što smo članice ukupno četiri pregovaračke grupe.

📍Kada je riječ o Pregovaračkim grupama za poglavlje 30 i poglavlje 31, naši zadaci su:

✔️ učestvovanje u analitičkom pregledu i ocjeni usklađenosti zakonodavstva Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 30 – Vanjski odnosi i 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika;

✔️praćenje realizacije obaveza iz pregovaračke pozicije za pregovaračko poglavlje 30 –Vanjski odnosi i poglavlja 31– Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika;

✔️učestvovanje u izradi i realizaciji i izvještavanje o realizaciji akcionih planova i drugih dokumenata od značaja za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji u u oblasti vanjskih odnosa i oblasti vanjske, bezbjednosne i odbrambene politike;

✔️učestvovanje u izradi i reviziji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kao i praćenje i izvještavanje o realizaciji tog programa u odnosu na pregovaračko poglavlje 30 – Vanjski odnosi i poglavlje 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika;

✔️– izrada priloga i učestvovanje na sastancima Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze i Odbora za stabilizaciju i pridruživanje;

✔️učestvovanje u ekspertskim misijama i vršenje drugih poslova od značaja za pregovore, uz podršku organa državne uprave i drugih organa i institucija u oblasti pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračka poglavlja 30 i poglavlje 31.

📍MASTER tim će i na ovaj način doprinjeti unapređenju politika u oblasti vanjskih odnosa i vanjske, bezbjednosne i odbrambene politike.

📍Pratite naše zalaganje i rad. 🇪🇺🇲🇪

X