Otvorena Akademija “Aktivizmom mladih ka EU!”

📍MASTER tim je sinoć otočeo dvomjesečnu Akademiju ,,Aktivizmom mladih ka EU!“, u Omladinskom centru u Podgorici, jednu od glavnih aktivnosti na istoimenom projektu, koji za cilj ima jačanje kapaciteta mladih u vezi sticanja znanja, vještina i kompetencija za aktivizam na lokalnom nivou.

📍Tokom prve radionice, učesnike/ce upoznali smo učesnike sa temama Akademije, i čuli njihove ideje, mišljenja i očekivanja od Akademije, ali i stavove o brojnim pitanjima od značaja za mlade iz Podgorice.

📍Raznolikost ideja i perspektiva koje su iznesene tokom dva i po sata sadržajne diskusije bile su izuzetno inspirativne i predstavljaju snažnu osnovu za buduće aktivnosti.

📍Takođe, mladima smo predstavili dosadašnje realizovane aktivnosti na projektu ,,Aktivizmom mladih ka EU!“ i glavne ciljeve koje želimo da ostvarimo, čime smo htjeli da jasno definišemo našu viziju i doprinos koji planiramo da damo za mlade u Glavnom gradu.

📍Uz to, prezentovali smo im i detaljan plan Akademije i upoznali ih sa predavačima, koji će ih tokom februara i marta provesti kroz edukaciju u oblasti sprovođenja projekata, učešća mladih u procesu donošenja odluka, građanskog i omladinskog aktivizma, prava mladih, EU integracija i sl.

📍Zahvaljujemo se učesnicima na entuzjazmu i sjajnoj energiji tokom prve radionice, a nadamo se nastavku Akademije u sličnom duhu, kako bi na najbolji način doprinijeli da mladi u Crnoj Gori budu nosioci promjena i dobiju značajnu ulogu u oblikovanju budućnosti društva i promovisanju evropskih vrijednosti.

📍Projekat ,,Aktivizmom mladih ka EU!“ podržan je od strane Glavnog grada Podgorica, u okviru Javnog konkursa za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2023. godinu.

Pogledaj prijevod

+2

X