OsnaŽENE u Podgorici- važnost učešća žena

MASTER tim je uspješno realizovao prvu radionicu “OsnaŽENE za učešće u javnom životu” u OC Podgorica.

📍Mlade žene su dobile potrebna znanja i vještine za prepoznavanje rodnih stereotipa i njihovo eliminisanje, seksizma i mizoginije, kao i važnosti koja se pridaje tradiciji i patrijarhatu.

📍Diskutovale smo o temama koje se tiču žena u političkom i javnom govoru, koliko je važno imati potrebna znanja o pravima na radu, podjeli nasledstva, prepoznavanju nasilja.

📍Predavačica je naglasila koliko je važno govoriti o temama i raditi na istim, a tiču se ženskih prava, prvenstveno menstrualnog siromaštva, selektivnih abortusa i mentalnog zdravlja.

📍Poseban dio radionice smo posvetile razlikama između muškaraca i žena u pogledu društvenih normi i šta se to očekivalo od naših pretkinja, a šta se očekuje od nas danas.

📍Uz veoma aktivno učešće svih mladih žena, razgovarale smo na koja pitanja bi se trebalo fokusirati i riješavati ih, kako bismo zaista bile osnaŽENE.

📍Projekat “OsnaŽENE za učešće u javnom životu” je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, @ministarstvo_ljmp_cg u okviru konkursa “Rodni barometar u Crnoj Gori”.

Sadržaj radionica je isključiva odgovornost Mreže za evropske politike – MASTER.

+3

X