Omladinski aktivizam u kontekstu poštovanja ljudskih prava

MASTER je nastavio sa Akademijom ,,Aktivizmom mladih ka EU!“, a sinoć smo u Omladinskom centru u Podgorici uspješno realizovali radionicu na temu Aktivizam mladih u kontekstu ljudskih prava.

Radionica je protekla u vrlo dinamičnoj i radnoj atmosferi, a o važnosti angažmana mladih u promociji i zaštiti ljudskih prava, te rješavanju problema u lokalnoj zajednici učesnike je upoznala uvažena Duška Šljivančanin, savjetnica Ombudsmana za prava djeteta.

Na radionici smo pokrili različite aspekte aktivizma mladih i omogućili diskusiju o različitim temama, što je pokrenulo interesantnu diskusiju i razmjenu ideja i podstaklo mlade da mapiraju glavne probleme u svojim zajednicama te da zajedničkim prijedlozima pokušaju da riješe te probleme.

U cilju boljeg razumijevanja koncepta omladinskog aktivizma i primjene na realne životne situacije, radionicu smo zaključili interaktivnom igrom i radom u grupi, gdje su mladi imali zadatak da osmisle kampanju u svojoj lokalnoj zajednici i korišćenjem praktičnih primjera i studijom slučaja riješe problem koji tangira mlade u njihovoj opštini.

Omladinski aktivizam pomaže u podizanju svijesti o važnim društvenim pitanjima i problemima koji utiču na mlade ljude i njihovu zajednicu, a njihov glas i aktivizam mogu biti presudni u uticaju na donosioce odluka da usvoje politike koje odražavaju potrebe i interese mladih.

MASTER će i u narednom koristiti svoje kapacitete da bude glas i platforma za mlade, kako bi skrenuli pažnju javnosti na njihove probleme i potaknuli ih da budu aktivni pokretači promjena u društvu.

Akademija je jedna od aktivnosti u sklopu projekta,,Aktivizmom mladih ka EU!“, koji je podržan od strane Glavnog grada Podgorica u okviru Javnog konkursa za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2023. godinu

X