Nove tehnologije i inovacije- pomoć razvoju biznisa

MASTER i NOM i u 2023. nastavljaju sa sprovođenjem Obuke „Učenje i dijalog za zapošljivost“

U prostorijama Omladinskog centra u Podgorici održali smo treću radionicu u sklopu Obuke, a predsjednik Unije mladih preduzetnika, Uroš Bulatović , upoznao je prisutne sa prepoznavanjem resursa, analitičkim pogledom na okruženje i generisanjem ideja u cilju pokretanja sopstvenog biznisa.

Uroš Bulatović

Učesnici su imali priliku da se na praktičnim primjerima bliže upoznaju sa modernim alatima koji mogu značajno da unaprijede njihov biznis ili kompaniju, da rade na snaženju marketinga i drugih oblasti od značaja za uspješan biznis, saznaju više o mogućnostima koje im institucije pružaju u oblasti preduzetništva i upoznaju se sa brojnim inovacijama u oblasti tehnologije.

Prije svega, učesnicima je bio zanimljiv segment upotrebe najnovijih tehnologija u cilju unapređenja biznisa, kao i bržeg i efikasnijeg rukovođenja i upravljanja kompanijom…

Mladi su zaključili da mnogobrojne mogućnosti koje im pružaju razni online alati nisu još dovoljno prepoznati u Crnoj Gori, a da isti mogu znatno da unaprijede razne vrste biznisa.

U toku radionice

Cilj radionica “Učenje i dijalog za zapošljivost” jeste da učesnicima pruže znanja i vještine koje će im omogućiti da se razvijaju kako na poslovnom, tako i na ličnom planu.

Konačno, jedan od ciljeva obuke jeste i međusobno povezivanje mladih i preduzetnika u cilju njihove zajedničke saradnje.

Projekat MASTER-a ,,Evropska praksa za snažnu lokalnu zajednicu “ je podržan kroz program “Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu”, koji realizuje Fond za aktivno gradjanstvo u partnerstvu sa nevladinim organizacijama Udruženje djece sa teškoćama u razvoju “Zračak nade” i Aktivna Zona , uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

#odgovorno_i_solidarno_2022#ZaJEDNO

X