Motivacija i organizacija vremena ključne za ostvarivanje ciljeva

MASTER i Nacionalni osmijeh Crne Gore u Omladinskom centru u Podgorici, uspješno su realizovali još jednu radionicu u sklopu Obuke o sticanju mekih znanja i vještina za zapošljavanje.

Uvažene predavačice Milica Marković i Dragana Ćalasan su upoznale polaznike sa pojmom motivacije, šta je to što nas pokreće i koji su to motivacioni procesi koji će nas dovesti do konačnog cilja i šta je potrebno da bismo bili uspješni u ostvarivanju ciljeva.

Pored toga, na radionici smo razgovarali koje su to tehnike unapređenja motivacije, kako postaviti ciljeve, odrediti rokove i organizovati sopstveno vrijeme u cilju što veće produktivnosti.

U toku radionice

Radionica je kao i uvijek protekla u dinamičnoj atmosferi, a mladi su imali priliku da nauče mnogo toga korisnog kada je u pitanju definisanje prioriteta.

Zaključak radionice je taj da bez prave motivacije i spremnosti da ,,izguramo cilj” uvijek postoji šansa da odustanemo.

Stoga, MASTER smatra da je razgovor o ovakvim temama veoma bitan za karijereno napredovanje, a pogotovo za mlade koji su na početku svog profesionalnog angažmana.

Projekat „Mentorskom podrškom do ekonomske sigurnosti mladih“ se realizuje uz podršku:

🇲🇪NVO PRIMA @nvo_prima

🇷🇸 Fondacija Ana i Vlade Divac @fondacijadivac

🇲🇰 Youth Alliance @youth_alliance_krusevo

🇹🇷 Toplum Gönüllüleri Vakfı – TOG @togvakfi

🇦🇱 Partners Albania for Change and Development @partnersalbania

🇪🇺Projekat EmploYouth finansira Evropska unija. @evropska_kuca

#mladicg#youthparticipation

#ybhwbt#YouthParticipationIndex#YOUTHHUB

X