“Mi smo promjena!”- u Mojkovcu

MASTER tim je održao radionicu „Mi smo promjena!“ u Mojkovcu.

Još jedna uspješno realizovana radionica za mlade o ljudskim pravima je održana u Omladinski servisi Crne Gore u Mojkovcu, kada smo s mladima diskutovali o problemima, predsrasudama i stereotipima sa kojima se susreće ova populacija u ovom gradu.

Tokom radionice smo razmatrali podatke iz istraživanja o toleranciji i poštovanju različitosti među mladima u Crnoj Gori, sa akcentom na rodnu ravnopravnost i prava osoba sa invaliditetom.

Takođe, savjetnica Ombudsmana, Duška Šljivančanin, je tokom aktivne diskusije sa mladima, predstavila nadležnosti ove institucije, i predstavila neke od primjera diskriminacije kada su mladi u pitanju, kao i određene postupake koji su u toku.

Mladi su istakli da su tokom formalnog obrazovanja rijetko imali priliku da uče o ljudskim pravima i da se informišu o tome na koji način postupati i kojoj instituciji se obratiti za pomoć.

Tokom radionice govorili smo i o problemu vršnjačkog nasilja u školama, kao i problemu nedostatka psihologa, kome se učenici mogu obratiti za pomoć ukoliko se osjećaju na neki način ugroženo.

Dinamična i zanimljiva diskusija je rezultovala zaključkom da je neophodno organizovati što više sličnih aktivnosti za mlade u Mojkovcu, kao animirati ih i podstaći da učestvuju u istima, a sve u cilju bolje informisanosti i razvijanju tolerancije kod mladih.

Sledeće radionice nas očekuju u Budvi i Kotoru, početkom aprila, a link za prijavu možete naći u opisu naše stranice ili na sljedećem linku: https://forms.gle/YZURFGUzVAjXFxMo6

Radionice se realizuju u skopu projekta “Mi smo promjena!”, a projekat finansira Ambasada SAD u Podgorici US Embassy Montenegro u sklopu Programa malih grantova Demokratske komisije 2022 (2022 Democracy Commission Small Grants Program).

#USPartnerMNE

#mismopromjena

X