MASTER tim u Pljevljima- “Ja imam pravo!”

MASTER tim je nastavio sa radionicama ,,Ja imam pravo!“, a turneju po sjeveru Crne Gore otpočeli smo u Pljevljima u Omladinskom klubu @omladinskiservisi_cg

📍Sa mladima iz najsjevernije opštine naše države razgovarali o ljudskim pravima i o poštovanju istih.

📍Kroz preko 2 sata diskusije i predavanja, sa učesnicima su radili uvaženi Emir Pilav, omladinski aktivista i Duška Šljivančanin, savjetnica Ombudsmana, koji su obrađivali temu patrijarhata i mizoginije.

📍Da li ovi koncepti utiču na naše svakodnevne živote i društvene interakcije⁉️

📍Na radionici smo pokrili mnoge aspekte, uključujući istorijski kontekst kada je u pitanju naša država i društvo, kulturne implikacije, uticaj na pojedince i društvo u cjelini.

📍Diskutovali smo o tome da li patrijarhat i mizoginija mogu biti povezani sa ostalim oblicima diskriminacije, a dali smo i preporuke i moguće strategije za promjenu i borbu protiv patrijarhalnih i mizoginičnih uvjerenja.

📍Mladi su tokom trajanja radionice bili aktivni učesnici i kroz grupne rasprave, primjere i iskustva doprinijeli su razumijevanju ovih kompleksih tema,a zajednički smo pokušali da dođemo do zaključka da li je Crna Gora strogo patrijarhalno društvo.

📍Sa radionicama nastavljamo već danas, kada ćemo u 14 časova posjetiti Omladinski centar u Mojkovcu i razgovarati sa mladima iz te opštine.

📍Radionice se realizuju u sklopu projekta ,,Ja imam pravo“ koji je podržan u okviru programa “U PRAVO VRIJEME – Podrška zaštitnicima/ama ljudskih prava i OCD u oblasti promocije ljudskih prava i razvoja demokratske političke kulture”, a koji realizuju nevladine organizacije Nvo Juventas, @nvo.juventas , Help Hilfe zur Selbsthilfe Montenegro , @helpmontenegro Centar za monitoring i istraživanje – CeMI, @cemi_me Queer i Otvoreni centar Bona fide uz podršku Delegacije Evropske unije @evropska_kuca u CG kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava za Crnu Goru 2022 (EIDHR) i kofinansiranje Ministarstva javne uprave. @ministarstvojavneuprave

Pogledaj prijevod

X