Najbolje evropske prakse za veću zapošljivost mladih u Podgorici

U Strategiji zapošljavanja Glavnog grada za 2021-2025. g navedeno je da je u Podgorici i Golubovcima zabilježen porast broja nezaposlenih. Uz navedeno, tokom pandemije je porastao broj visokoškolaca kao i procenat mladih u nezaposlenosti koje čine više od četvrtinu ukupnog broja nezaposlenih.

Podaci MONSTAT-a pokazuju da su mladi najviše osjetili krizu izazvanu korona virusom, jer ih je za oko 30 % manje zaposleno u poređenju sa istim periodom 2019. godine. Ovo znači da je u 2020 i 2021. godini broj zaposlenih opao u svim opštinama u Crnoj Gori, a taj broj najviše je izražen u Podgorici, gdje je broj uposlenih za godinu dana smanjen za skoro 12.000, među kojima je najviše osoba koje pripadaju populaciji mladih, a upravo zbog toga se projekat tiče ove ciljne grupe.

Kada je riječ o Lokalnom akcionom planu za mlade 2020-2021 Glavnog grada Podgorice, usklađenog sa Strategijom za mlade 2017-2021, iako je istekao period trajanja oba dokumenta, istraživanja u okviru istog pokazuju da većina ispitanika/ca razmišlja o zaposlenju, ali i da značajan broj nikada nije imao radni angažman sezonskog karaktera. U lokalnom planu je navedeno da jedan od razloga može biti i dominantna ocjena ispitanika/ca da nijesu sigurni u dostupnost informacija o slobodnim radnim mjestima ili da ona uopšte ne postoji.

U skladu sa navedenim, projekat “Evropska praksa za snažnu lokalnu zajednicu” predviđa set aktivnosti kojima se želi postići povećanje inkluzije i zapošljavanja mladih.

Komparacijom najboljih evropskih praksi na lokalnom nivou i planiranim dijalozima sa institucijama na lokalnom i državnom nivou cilj je pronaći najbolji model koji će biti primjenljiv na Glavni grad Podgoricu.

Projekat MASTER-a je podržan kroz program “Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu”, koji realizuje fAKT u partnerstvu sa nevladinim organizacijama Udruženje djece sa teškoćama u razvoju “Zračak nade” i Aktivna zona , uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.

X