OsnaŽENE u Nikšiću- rodna ravnopravnost u fokusu

MASTER tim je uspješno realizovao još jednu radionicu “OsnaŽENE u javnom životu”u OC Nikšić. @omladinskiservisi_cg

📍Sa mladim ženama iz Nikšića smo razgovarali o diskriminaciji kada je riječ o ekonomskoj sferi, rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji koja se često sreće u javnom životu.

📍Diskutovale smo o temama koje se tiču žena u obrazovanju i zaposlenju, kao i koliko je ženama teže dobiti radno mjesto iako imaju isti nivo obrazovanja i kvalifikacije kao muškarac.

📍Predavačica je naglasila koliko je važno govoriti o temama koje se tiču mentalnog zdravlja, menstrualnog siromaštva, femicida, a posebnu pažnju smo posvetili pravima na radu.

📍Poseban dio radionice je bio predvidjen za diskusiju o tradicionalnim stereotipima u obavljanju kućnih poslova i kako ih na najbolji mogući način riješiti.

📍Projekat “OsnaŽENE za učešće u javnom životu” je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, @ministarstvo_ljmp_cg u okviru konkursa “Rodni barometar u Crnoj Gori”, a tokom narednih dana ćemo razgovarati i sa ženama na sjeveru i kako da budemo OsnaŽENE.

📍Sadržaj radionica je isključiva odgovornost Mreže za evropske politike – MASTER.

+2

X