Mehanizmi učešća građana i građanki u unapređenju zajednice

Jesu li mladi iz Podgorice aktivni? Da li znaju sve mehanizme i načine na koji mogu da iskažu aktivizam i bore se za svoja prava i bolju zajednicu?

📍Na ova pitanja pokušali smo da odgovorimo na šestoj radionici u okviru Akademije ,,Aktivizmom mladih ka EU“ na temu ,,Uloga građana/ki“, a sa posebnim osvrtom na mlade.

📍Mlade je tokom dva sata sadržajnog i interaktivnog rada vodila uvažena predavačica Duška Šljivančanin, koja im je pomogla da kvalitetnije razumiju samu definiciju i fenomen građanskog aktivizma, definiciju ključnih načela i principe, objasnivši ulogu građana u oblikovanju društva i razvoj svijesti o potrebi za aktivizmom, a sve to uz poseban akcenat na aktivizam mladih i na koji način jedan pojedinac može da pokrene ,,lavinu“ i bude inicijator velikih promjena.

📍Takođe, kroz vježbu analizirali smo trenutne društvene probleme i osmislili različite metode zagovaranja i mobilizacije u okviru građanskog aktivizma, kako bi te probleme riješili na najkvalitetniji način i podstakli učesnike da preuzmu ličnu odgovornost za promjene koje žele da vide.

📍Radionica je održana sa ciljem razumijevanja, podsticanja i osnaživanja potencijala mladih za promjene u svojim zajednicama kroz aktivizam, a nadamo se da će poslužiti kao početna tačka za nove aktivističke poduhvate mladih u našoj zajednici.

📍MASTER tim sprovodi Akademiju aktivizma, koja se realizuje u okviru projekta ,,Aktivizmom mladih ka EU“, podržanog od strane Glavnog grada Podgorica, @glavni_grad_podgorica u okviru Javnog konkursa za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2023. godinu.

+3

X