MASTER tim aktivirao mlade ka EU

📍U Podgorici smo organizovali konferenciju ,,Aktivizmom mladih ka EU!“ u sklopu istoimenog projekta podržanog od Glavnog grada, @glavni_grad_podgorica koji je imao za cilj jačanje kapaciteta mladih u vezi sticanja znanja, vještina i kompetencija, uz direktno angažovanje mladih u procesima sprovođenja omladinskih politika i projekata.

📍Konferenciju je otvorio gospodin Luka Rakčević, @lukarakcevic zamjenik Gradonačelnice Podgorice, koji je pohvalio MASTER za posvećen rad i postignute rezultate na ovom projektu i istakao važnost i aktuelnost teme koja se tiče omladinskih politika i uloge mladih u procesu evropskih integracija Crne Gore.

📍U uvodnom obraćanju prisutnima se obratila i izvršna direktorica MASTER-a, mr Andrea Popović, @andrea_popovic_ koja se u ime organizacije i svih učesnika na projektu zahvalila Glavnom gradu na podršci.

📍Popović je takođe kao ključnu poruku istakla da mladi, sa svojom snagom, energijom i inovativnošću moraju biti pokretačka snaga i promjena u društvu i da upravo kroz aktivizam mogu izraziti svoje stavove i boriti se za pravednost, jednakost i ostale važne ciljeve u procesu EU integracija.

📍Tokom konferencije predstavljena su i ključna dostignuća projekta, koja su se ogledala u rezultatima istraživanja o položaju i potrebama mladih u Glavnom gradu i njihovim stavovima o EU, angažovanju 11 mladih ljudi u radu MASTERA, Akademiji ,,Aktivizmom mladih ka EU“, internet kampanji #MladiKaEU i Publikaciji.

📍Centralni dio konferencije bio je panel ,,Integracija mladih u proces evropskih integracija: Izazovi, prilike i aktivizam“ sa uvaženim panelistima Jelom Jovanović ispred @ministarstvosportaimladihcg , Danilom Vučinićem iz Kancelarije za mlade Podgorica @kancelarijazamlade.podgorica , Davidom Vukićevićem ispred Mreže za omladinski aktivizam, @nvo_moacg Marijom Blažević, mladom evropskom ambasadorkom @evropska_kuca i Ksenijom Đalović, učesnicom projekta.

📍Takođe, u svečanom dijelu događaja, podijelili smo sertifikate mladim učesnicima i učesnicama koji su dali značajan doprinos realizaciji projekta.

📍MASTER posvećeno nastavlja ka EU, a ti⁉️🇪🇺

Pogledaj prijevod

+5

X