Kreiranje projektnog prijedloga od strane mladih

MASTER tim je uspješno realizovao sedmu radionicu u sklopu Akademije ,,Aktivizmom mladih ka EU!“.

📍Radionica je protekla u radnoj atmosferi, a cilj je bio da mladi primijene stečeno znanje i vještine sa prethodnih susreta u stvaranju konkretnog projektnog prijedloga uz aktivno učešće svih.

📍Uvažena mr Andrea Popović @andrea_popovic_ u prvom dijelu radionice govorila je o EU politikama, a nakon toga učesnike je provela kroz stvaranje konkretnog projektnog prijedloga, koji se tiče mladih i evropskih integracija.

📍Ovo je uključivalo pregled ključnih pojmova i tehnika koji su vezani za projektno pisanja i menadžment, a mapirali smo ključne oblasti i potrebe za realizacojom projekta na osnovu tema koje smo obrađivali na prethodnim radionicama, a koji su se ticali mladih i EU integracija.

📍U drugom dijelu radionice, učesnici su podijeljeni u manje grupe kako bi kroz timski rad radili na zadatom projektnom predlogu, a svaka grupa je imala zadatak da razvije strategiju rješavanja problema i izradi konceptualni plan projekta.

📍Konstatujemo da se radionica pokazala kao uspješna i da su mladi na kvalitetan način primijenili teoriju i stečeno znanje u prethodnom radu, što se ogledalo u razvijanju konkretne projektne ideje.

📍Smatramo da je ovakav vid osnaživanja mladih kroz inicranje vrlo značajan i da u, konačnom, može da vodi njihovom većem i snažnijem uticaju na proces donošenja odluka i kreiranja javnih politika.

📍Radionice se održavaju u sklopu projekta ,,Aktivizmom mladih ka EU“, koji je podržan od strane Glavnog grada Podgorica @glavni_grad_podgorica u okviru Javnog konkursa za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2023. godinu.

X